Eolas COVID-19 i leith CBL agus Custaim

Bearta sealadacha CBL a bhaineann le COVID-19

Tugadh bearta sealadacha CBL isteach mar fhreagra ar COVID-19, lena n-áirítear:

  • an ráta nialasach CBL a chur i bhfeidhm ar bhunús lamháltais maidir le vacsaíní COVID-19 agus trealamh tástála a sholáthar
  • an ráta nialasach CBL a chur i bhfeidhm ar an méid seo a leanas a sholáthar chuig Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS), ospidéil agus suíomhanna cúraim sláinte eile:
    • trealamh cosanta pearsanta
    • fearas míochaine sonraithe le húsáid i gcóireáil othar le COVID-19
  • agus
  • an cánachas CBL a bhaineann le cóiríocht éigeandála a sholáthar agus tabhartais d’earraí agus béilí saor in aisce.

Féadtar tuilleadh sonraí a fháil in Bearta sealadacha CBL a bhaineann le COVID-19.

Faoiseamh ó CBL agus Dleacht Custam le haghaidh earraí a iompórtáiltear chun aghaidh a thabhairt ar COVID-19

Féadtar earraí chun troid in aghaidh COVID-19 a iompórtáil ó taobh amuigh den Aontas Eorpach (AE) gan CBL agus Dleacht Chustaim a íoc. Beidh feidhm ag seo gan bhriseadh go dtí an 31 Nollaig 2021.

Déantar foráil don fhaoiseamh seo le Cinntí ó Choimisiún an AE. Féadtar teacht ar tuilleadh eolas in Faoiseamh ó dhleachtanna iompórtála agus CBL a íoc i leith earraí iompórtáilte le haghaidh na troda in aghaidh COVID-19.

Cén chaoi le hiarratas a dhéanamh

Comhlánaigh an fhoirm iarratais cuí:

Táirgí cógaisíochta agus leigheas a iompórtáil

Tabharfar ‘bealach glas’ na gCustam do tháirgí agus do chógais chógaisíochta le go ligfear iompórtáil agus soláthar a dhéanamh gan bhriseadh.

Stórasú Fiachais

Féadfaidh tú tuilleadh eolais ar an gcaoi a féadtar CBL neamhíoctha áirithe ‘páirceáilte’ sa rannán Stórasú Fiachais.