Cáin Cláraithe Feithiclí (CCF) agus Dleacht Mháil

Léargas ginearálta

Tá roinnt beart curtha i bhfeidhm ag na Coimisinéirí Ioncaim mar fhreagra ar an bpaindéim COVID-19.

Tugtar míniú sa rannán seo ar na bearta cuí le haghaidh CCF agus dleacht mháil.

Ar aghaidh: Coinní clárúcháin agus easpórtála na Cánach Cláraithe Feithiclí (CCF)