Déan teagmháil leis an gCláraitheoir

Ba chóir aon cheisteanna maidir leis an gClár Lárnach um Úinéireacht Thairbhiúil Iontaobhas (CLÚTI) a sheoladh trí M’Fhiosruithe ar Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS)moChúrsaí.

Chun teagmháil dhíreach a dhéanamh leis an bhfoireann CLÚTI, bí cinnte go roghnaítear na teidil chuí ar an roghchlár anuas in M’Fhiosruithe:

  • Roghnaigh ‘Clár Iontaobhais (An Clár Lárnach um Úinéireacht Thairbhiúil Iontaobhas)’ ón roghchlár ‘Baineann m’fhiosrú le’
  • faoi ‘Agus níos beaichte’, roghnaigh ó:
    • Fógra Neamhréireachta
    • Fiosrú Ginearálta
    • Iarratas Rochtana.

Sa chás nach bhfuil rochtain ag an Iontaobhas ar M’Fhiosruithe, féadtar teagmháil a dhéanamh leis an CLÚTI trí ríomhphost a sheoladh chuig: TrustRegister@revenue.ie