Foirmeacha agus ábhar treorach don CLÚTI

Cuireann an rannán seo foirmeacha agus ábhar treorach chuí i ndáil leis an Chlár Lárnach um Úinéireacht Thairbhiúil Iontaobhas (CLÚTI) ar fáil.

Foirmeacha

Baineann na foirmeacha thíos leis an CLÚTI:

Ábhar treoir

Tugann na hábhair thíos treoir ar an gcaoi le húsáid a bhaint as an CLÚTI: