Oibreoir Eacnamaíochta Údaraithe (AEO)

Céard is oibreoirí AEO ann?

Is éard is stádas AEO ann ná údarú caighdeánach deimhnithe eisithe ag córais riartha custam san Aontas Eorpach (AE). Leis an stádas seo, deimhnítear go bhfuil caighdeáin áirithe bainte amach ag oibreoir eacnamaíochta i ndáil leis an méid seo:

 • sábháilteacht agus slándáil
 • córais chun taifid tráchtála a bhainistiú
 • comhlíontacht le rialacha custam
 • sócmhainneacht airgeadais
 • caighdeáin phraiticiúla inniúlachta nó cáilíochtaí gairmiúla.

Beart éascaithe trádála is ea seo go príomha agus aithníonn sé oibreoirí iontaofa agus spreagann sé dea-chleachtas sa slabhra soláthair idirnáisiúnta. Mar AEO, d’fhéadfá leas a bhaint as an méid seo:

 • aitheantas ar fud an domhain mar pháirtnéirí gnó atá sábháilte, slán agus comhlíontach ó thaobh trádáil idirnáisiúnta de
 • scóir riosca níos ísle i gcórais anailíse riosca ó thaobh próifíliú
 • déileáil tosaíochta má dhéantar rialuithe fisiceacha
 • aitheantas frithpháirteach ar chláir AEO faoi Chomhaontuithe um Chomhoibriú Frithpháirteach Custam, a bhféadfadh sé a bheith de thoradh air go ndéantar earraí a bhogadh níos tapúla trí theorainneacha tríú tíortha
 • tacair sonraí laghdaithe le haghaidh dearbhuithe achoimre iontrála agus fágála (ní bhaineann sé seo ach amháin le sábháilteacht agus slándáil AEO)
 • rochtain níos éasca ar nósanna imeachta simplithe
 • ráthaíochtaí cuimsitheacha laghdaithe nó tarscaoilte.

Cé a fhéadann cur isteach ar stádas AEO?

Níl AEO éigeantach. Féadtar cur isteach ar stádas AEO más oibreoir eacnamaíochta atá bunaithe san AE thú agus go bhfuil tú:

 • mar chuid den slabhra soláthair idirnáisiúnta
 • agus
 • páirteach i ngníomhaíochtaí Custam.

Ní mór uimhir Aitheantais Clárúcháin Oibreora Eacnamaíochta (EORI) a bheith agat. Baineann na coinníollacha le haghaidh stádas AEO le gach gnóthas, is cuma méid an ghnóthais. Féadann déantúsóirí, easpórtálaithe, seoltóirí lasta, coimeádaithe trádstórais, gníomhairí imréitigh, iompróirí agus iompórtálaithe uile cur isteach ar stádas AEO.

Tá tuilleadh eolais faoi AEO ar fáil in:

 • Authorised Economic Operators e-book
 • agus
 • AEO guidelines.
  Féadtar eolas a fháil sna treoirlínte seo faoi na riachtanais is gá a chomhlíonadh chun an stádas AEO a fháil. Doiciméad oibre is ea na treoirlínte AEO agus féadfaidh sé go dtiocfaidh athrú orthu amach anseo.

Cén chaoi le cur isteach ar stádas AEO

Cé a dhéanfaidh d’iarratas ar AEO a mheasúnú?

Déanfaidh baill foirne na gCoimisinéirí Ioncaim an measúnú. Beidh cuairt ar an áitreabh clúdaithe ag an iarratas i gcónaí i gceist le measúnú.

Tuilleadh eolais

Má tá tuilleadh eolais uait déan teagmháil leis an Aonad Simplithe agus Comhlíontachta.