Oibreoirí Eacnamaíochta Údaraithe (AEOs)

Céard is AEO ann?

Is éard is stádas AEO ann ná údarú caighdeánach deimhnithe eisithe ag córais riartha custam san Aontas Eorpach (AE). Leis an stádas seo, deimhnítear go bhfuil caighdeáin áirithe bainte amach ag gnóthas i ndáil leis an méid seo:

 • sábháilteacht agus slándáil
 • córais chun taifid tráchtála a bhainistiú
 • comhlíontacht le rialacha custam
 • sócmhainneacht airgeadais
 • caighdeáin phraiticiúla inniúlachta nó cáilíochtaí gairmiúla.

Beart éascaithe trádála is ea seo go príomha agus aithníonn sé oibreoirí iontaofa agus spreagann sé dea-chleachtas sa slabhra soláthair idirnáisiúnta. Mar AEO, d’fhéadfá leas a bhaint as an méid seo:

 • aitheantas ar fud an domhain mar pháirtnéirí gnó atá sábháilte, slán agus comhlíontach ó thaobh trádáil idirnáisiúnta de
 • scóir riosca níos ísle i gcórais anailíse riosca ó thaobh próifíliú
 • déileáil tosaíochta má dhéantar rialuithe fisiceacha
 • aitheantas frithpháirteach ar chláir AEO faoi Chomhaontuithe um Chomhoibriú Frithpháirteach Custam, a bhféadfadh sé a bheith de thoradh air go ndéantar earraí a bhogadh níos tapúla trí theorainneacha tríú tíortha
 • tacair sonraí laghdaithe le haghaidh dearbhuithe achoimre iontrála agus fágála (ní bhaineann sé seo ach amháin le sábháilteacht agus slándáil AEO)
 • rochtain níos éasca ar nósanna imeachta simplithe
 • ráthaíochtaí cuimsitheacha laghdaithe nó tarscaoilte.

Cé a fhéadann cur isteach ar stádas AEO?

Níl AEO éigeantach. Aon oibreoirí eacnamaíocha atá bunaithe san AE, atá mar chuid den slabhra soláthair idirnáisiúnta agus atá páirteach i ngníomhaíochtaí custam, féadann siad cur isteach ar stádas AEO. Ní mór uimhir Aitheantais Clárúcháin Oibreora Eacnamaíoch (EORI) a bheith agat. Baineann na coinníollacha le haghaidh stádas AEO le gach gnóthas, is cuma an méid an ghnóthais. Féadann monaróirí, easpórtálaithe, seoltóirí lasta, coimeádaithe trádstórais, gníomhairí imréitigh, iompróirí agus iompórtálaithe uile cur isteach ar stádas AEO.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi AEO, féach an Authorised Economic Operators e-book agus an AEO guidelines. Féadtar eolas a fháil sna treoirlínte seo faoi na riachtanais is gá a chomhlíonadh chun an stádas AEO a fháil. Doiciméad oibre is ea na treoirlínte AEO agus féadann sé a bheith faoi réir athrú amach anseo.

Cén chaoi le cur isteach ar státas AEO

Roimh chur isteach ar stádas AEO, ba chóir an  self-assessment questionnaire seo a chomhlánú. Cabhróidh sé seo leat do chuid nósanna imeachta a mheasúnú agus cinntiú go gcomhlíonann siad na critéir le haghaidh AEO. Cabhróidh na explanatory notes for the self-assessment questionnaire leat an ceistneoir seo a chomhlánú.

Má bhraitheann tú go gcomhlíonfaidh do ghnóthas na critéir seo, ba chóir duit an application for AEO certificate a chomhlánú. Ba chóir d’iarratas agus ceistneoir féinmheasúnaithe comhlánaithe a sheoladh chuig an Aonad Simplithe agus Comhlíontachta.

Cé a dhéanfaidh d’iarratas ar AEO a mheasúnú?

Déanfaidh foireann áitiúil na gCoimisinéirí Ioncaim an measúnú. Beidh cuairt ar an áitreabh clúdaithe ag an iarratas i gcónaí i gceist le measúnú.

Tuilleadh eolais

Má tá tuilleadh eolais uait déan teagmháil leis an Aonad Simplithe agus Comhlíontachta.