Comhairle faoi Chustaim do thiománaithe trucaile

Ar an mbealach isteach go hÉirinn

An méid a theastaíonn

 • Ní theastaíonn aon dearbhú custam le haghaidh ualaigh fholmha.
 • Sna cúinsí seo a leanas, níl ach an Máistir-Uimhir Thagartha (MRN) don Dearbhú Achoimre ontrála (ENS) ag teastáil:
  • Iontráil i dTaifid an Dearbhóra (EIDR).
  • Gníomhaíochtaí gnóthais a aistriú.
 • I gcás gach ualach eile, ní mór MRN a bheith agat le haghaidh ENS (mar atá thuas) agus ceann mháin ar a laghad díobh seo a leanas:
  • Dearbhú iompórtála custam.
  • Dearbhú simplithe custam.
  • Dearbhú idirthurais (TAD).

Is é d’fhostóir nó an gnóthas a bhfuil na hearraí á mbogadh agat lena aghaidh a chuirfidh na uimhreacha MRN ar fáil duit.

Tabhair do d'aire

Mura bhfuil na doiciméid chuí agat, ní cheadófar duit dul ar bhord an bháid farantóireachta agus beidh moill i gceist.

Ar aghaidh: Faigh do chainéal ar theacht isteach