Comhairle faoi Chustaim do thiománaithe trucaile

Ar an mbealach amach chuig nó tríd an Ríocht Aontaithe

An méid a theastaíonn

  • Ní theastaíonn aon dearbhú custam le haghaidh ualaigh fholmha ná earraí á mbogadh faoi carnet ATA.
  • Ní mór Máistir-Uimhir Thagartha (MRN) a bheith agat le haghaidh ceann amháin ar a laghad den mhéid seo a leanas:
    • Dearbhú easpórtála custam
    • Dearbhú idirthurais (TAD).

Is é d’fhostóir nó an gnóthas a bhfuil na hearraí á mbogadh agat lena aghaidh a chuirfidh na  uimhreacha MRN ar fáil duit.

Tabhair do d'aire

Mura bhfuil na doiciméid chuí agat, ní cheadófar duit dul ar bhord an bháid farantóireachta agus beidh moill i gceist.

Ar aghaidh: Fiosruithe práinneacha