Comhairle faoi Chustaim do thiománaithe trucaile

Fiosruithe práinneacha

Má tá ceist práinneach agat maidir le teacht isteach nó imeacht d’earraí, déan teagmháil le:

Líne Chabhrach Custam na gCoimisinéirí Ioncaim i leith an Bhreatimeachta:  01 738 3685.
Glaoiteoirí idirnáisiúnta: 00 353 1 738 3685.

eolas breise ar an mBreatimeacht ar fáil sa rannán Trádálaithe agus gníomhairí custam.