Pleananna gníomhaíochta teagmhais don Bhreatimeacht

Plean teagmhais Rialtas na hÉireann

D’eisigh Rialtas na hÉireann cumarsáid dar teideal Preparing for the withdrawal of the United Kingdom from the European Union on 29 March 2019: Contingency Action Plan ar 19 Nollaig 2018. Thug an phlean gníomhaíochta teagmhais seo an chéad uasdátú don phobal ar cheisteanna tábhachtacha i gcomhthéacs Breatimeacht gan chomhaontú. 

Foilsítear eolas breise ar Government's Contingency Action Plan ar 31 Eanáir agus 9 Iúil 2019. San áireamh leis an eolais breise seo bhí roinnt de na príomhfhorbairtí earnála ó foilsíodh an plean i dtosach.

Beidh sé seo mar chuid de phróiseas leanúnach uasdátuithe poiblí a bheidh ag tarlú sna míonna atá le teacht. 

Plean teagmhais an Choimisiúin Eorpaigh

Tá Brexit preparedness information curtha ar fáil ag an Coimisiún Eorpach chun cabhrú le daoine aonair agus gnóthais lena n-ullmhúcháin le haghaidh fágáil an Ríocht Aontaithe (RA) ón  Aontas Eorpach.

Cuspóir agus tosaíocht an Choimisiúin fós is ea an Comhaontú um Tharraingt Siar a dhaingniú. Is cuma an toradh ar rogha na Ríochta Aontaithe an tAE a fhágáil, áfach, beidh cur isteach suntasach i gceist.

Is gá do gheallsealbhóirí agus d’údaráis náisiúnta agus AE ullmhúcháin a dhéanamh le haghaidh dhá thoradh fhéideartha mar seo a leanas:

  • Má dhaingnítear an Comhaontú um Tharraingt Siar, beidh idirthréimhse i bhfeidhm. Sa chás seo beidh deireadh le feidhm dhlí an AE don Ríocht Aontaithe agus sa Ríocht Aontaithe ar 1 Eanáir 2021.
  • Mura ndaingnítear an Comhaontú um Tharraingt Siar, ní bheidh aon idirthréimhse i gceist. Ní feidhm ag dlí an AE don Ríocht Aontaithe agus sa Ríocht Aontaithe. Is éard a thugtar air seo ná 'Breatimeacht gan chomhaontú'.

Tá tuilleadh eolais ar shuíomh idirlín an Choimisiúin Eorpaigh ar:

Tuilleadh eolais

Má tá ceist shonrach agat maidir leis an mBreatimeacht agus cúrsaí custam, seol ríomhphoist chuig brexitqueries@revenue.ie leis na sonraí ábhartha.