Róil agus freagrachtaí i leith dearbhuithe custam tar éis an Bhreatimeachta

Léargas ginearálta

Tar éis an Bhreatimeachta, beidh ar ghnóthaí Éireannacha cloí le dualgais custam nuair atá earraí á mbogadh chuig, ó nó tríd an Ríocht Aontaithe. Tá achoimre sa rannán seo ar róil agus dualgais éagsúla na rannpháirtithe éagsúla sa slabhra soláthair.

Ar aghaidh: Dualgais oibreoirí bád farantóireachta agus aerlínte