Naisc úsáideacha chuig ranna agus gníomhaireachtaí eile rialtais

Tá leathanaigh dírithe ar an mBreatimeacht curtha ar fáil ag na ranna rialtais seo a leanas ina dtugtar nuacht agus eolas faoin mBreatimeacht:

Tá tacaíochtaí ó ghníomhaireachtaí rialtais ar fáil chun sainchabhair mhionsonraithe a chur ar fáil do ghnóthais agus d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide (fiontair FBM). Tá seirbhísí dírithe bunaithe ag na gníomhaireachtaí seo a leanas chun comhairle, tacaíocht agus eolas praiticiúil a chur ar fáil i leith ábhar an Bhreatimeachta:

Ceisteanna Dála

Tá freagraí ar Cheisteanna Dála don Aire Airgeadais ar ábhar an Bhreatimeachta ar fáil ar shuíomh idirlín Thithe an Oireachtais.

Folaítear ar an suíomh seo chomh maith ceisteanna a bhaineann le réimsí freagrachta na gCoimisinéirí Ioncaim. Tá áis chuardaigh ann chun cabhrú leat Ceisteanna Dála ábhartha faoin mBreatimeacht a aimsiú. Má chuireann tú ‘Na Coimisinéirí Ioncaim’ i do chritéir chuardaigh, cabhróidh sé seo leat do chuardach a chúngú.