Treoracha um AEP do thrádálaithe agus aguisíní

Sna treoracha um AEP do thrádálaithe, aguisíní agus doiciméid bhreise seo a leanas, leagtar amach na formáidí, sainmhínithe agus na rialacha gnó a bhaineann le dearbhuithe iompórtála agus easpórtála a thíolacadh tríd an gcóras AEP:

Cosaint Sonraí

Bailíonn an tEolaire Iompórtála, Easpórtála agus Idirthurais (IET) de chuid OLAF (oifig frith-chalaoise an Choimisiúin Eorpaigh) eolas ar ghluaiseacht earraí chun críocha custam. Bailítear an t-eolas seo ón gCóras Rialaithe Easpórtálaithe (ECS) nuair a easpórtáiltear earraí leis an gcóras AEP.

Is iondúil go dtagraíonn an t-eolas a bhailítear do chuideachtaí, ach féadfaidh sé go dtagraíonn sé do dhaoine aonair chomh maith. Féadtar tuilleadh eolais a fháil ar na sonraí a bhailíonn an t-eolaire IET in Privacy Statement for IET.

Tuilleadh Eolais

Tá líne chabhrach á hoibriú ag na Coimisinéirí Ioncaim le haghaidh fiosruithe AEP.