Fiosrú ar iarmhéid

Leis an áis fiosrú ar iarmhéid, féadann trádálaithe custam agus máil suim a n-iarmhéid airgid thirim agus íocaíochta iarchurtha a fhiosrú.

Leis an áis seo, cuirtear eolas ar fáil duit i leith an mhéid seo:

  • iarmhéid iarchurtha do dhearbhuithe custam (Doiciméad Aonair Riaracháin iarchurtha)
  • iarmhéid iarchurtha do dhearbhuithe máil (Iontráil Dleachta Máil iarchurtha)
  • iarmhéid airgid thirim i gcuntas an trádálaí leis na Coimisinéirí Ioncaim.

Toisc go dteastóidh bogearraí tiomnaithe chun an áis seo a úsáid, tá sonraí na teachtaireachta ar fáil sa technical schema.

Tuilleadh eolais

Tá líne chabhrach á hoibriú ag na Coimisinéirí Ioncaim le haghaidh fiosruithe.