Modhanna íocaíochta

Léargas ginearálta

Tá dhá rogha ann do thrádálaithe chun na muirir seo a leanas a íoc:

 • Dleacht Custam
 • Dleacht Mháil
 • Cáin Bhreisluacha (CBL)
 • Cáin Cláraithe Feithiclí (CCF).

Féadtar íoc:

 • le hairgead tirim
 • lenár n-áis íocaíochtaí iarchurtha.

Íocaíocht airgid thirim

Trádálaithe Custam agus Máil

Féadtar an áis Revpay a úsáid leis na mhuirir custam seo a leanas a íoc: 

 • CBL ag tráth na hiompórtála
 • Dleacht Custam
 • Dleacht Mháil.

Féadtar íocaíocht a dhéanamh le cárta creidmheasa, cárta dochair nó trí threoir dochair aonair. Féadtar teacht ar an bhfeidhmchlár slán ar líne trí ROS nó moChúrsaí. Féach treoir breise le tuilleadh eolais a fháil faoi Revpay a úsáid chun íocaíochtaí a dhéanamh.

Trádálaithe CCF

In éineacht leis an scéim íocaíochta iarchurtha a úsáid, féadtar CCF a íoc le hairgead tirim. Féadtar na híocaíochtaí seo a dhéanamh le Ríomhaistriú Airgid. 

Ó 9 Meán fómhair 2019 , ba chóir duit an cuntas de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim seo a leanas a úsáid agus íocaíocht le Ríomhaistriú Airgid á dhéanamh agat:  

Sonraí cuntais na gCoimisinéirí Ioncaim
 Ainm Chuntais:  Office of the Revenue Commissioners- C&E EFT - Public Bank Account
 Banc:  Danske Bank, Teach Idirnáisiúnta, 3 Plas Mháistir an Chuain, Baile Átha Cliath 1
 BIC:  DABAIE2D
 IBAN:   IE15DABA95159920003522

Ní mór duit na sonraí seo a leanas a chur san áireamh le d'íocaíocht chun a chinntiú go leithdháiltear cistí go cruinn agus go pras ar do thaifead custaiméara :

 •  d'ainm
 •  d'uimhir clárúcháin agus cineál cánach.

Ní mór creidmheas a bheith ar fáil ar an gcuntas sula dtíolacann tú idirbheartaíocht ar bith. Tar éis idirbheartaíocht a dhéanamh do chuntas, déantar an creidmheas atá fágtha a thar-rolladh, ó lá go lá, agus ó mhí go mí. Ní gá réamhúdarú a bheith agat chun íocaíocht a dhéanamh le hairgead tirim.

Íocaíocht iarchurtha

Is éard atá sa chóras íocaíochtaí iarchurtha (scéim dochair dhírigh bainc) ná údarú trína bhféadtar íocaíocht muirear áirithe a iarchur. Folaíonn na muirir seo Dleacht Custam, CBL ag tráth na hiompórtála, Dleacht Mháil agus CCF. Ní mór duit ráthaíocht a thaisceadh agus cloí le coinníollacha an údaraithe. Ligeann an t-údarú seo duit, nuair a cheadaítear é, na dleachta agus cánacha dlite a íoc le dochar díreach sa mhí ina dhiaidh. Ní mór do Thrádálaithe Máil atá ag obair ó trádstórais oibriú ar bhonn iarchurtha amháin.

Ar aghaidh: Cén chaoi le cur isteach ar údarú íocaíochta iarchurtha custam