Modhanna íocaíochta

Léargas ginearálta

Tá dhá rogha ann do thrádálaithe chun na muirir seo a leanas a íoc:

  • Dleacht Custam
  • Dleacht Mháil
  • Cáin Bhreisluacha (CBL)
  • Cáin Cláraithe Feithiclí (CCF).

Féadtar íoc ar na bealaí seo:

  • le hairgead tirim
  • lenár n-áis íocaíochtaí iarchurtha.

Íocaíocht airgid thirim

Trádálaithe Custam agus Máil

Féadtar an áis Revpay a úsáid leis na mhuirir custam seo a leanas a íoc: 

  • CBL ag tráth na hiompórtála
  • Dleacht Custam
  • agus
  • Dleacht Mháil.

Féadtar íocaíocht a dhéanamh le cárta creidmheasa, cárta dochair nó trí threoir dochair aonair. Féadtar teacht ar an bhfeidhmchlár slán ar líne trí ROS nó moChúrsaí.

Trádálaithe CCF

In éineacht leis an scéim íocaíochta iarchurtha a úsáid, féadtar CCF a íoc le hairgead tirim. Féadtar na híocaíochtaí seo a dhéanamh le Ríomhaistriú Airgid. Ní mór creidmheas a bheith ar fáil ar an gcuntas sula dtíolacann tú idirbheartaíocht ar bith. Tar éis idirbheartaíocht a dhéanamh do chuntas, déantar an creidmheas atá fágtha a thar-rolladh, ó lá go lá, agus ó mhí go mí. Ní gá réamhúdarú a bheith agat chun íocaíocht a dhéanamh le hairgead tirim.

Íocaíocht iarchurtha

Is éard atá sa chóras íocaíochtaí iarchurtha (scéim dochair dhírigh bainc) ná údarú trína bhféadtar íocaíocht muirear áirithe a iarchur. Folaíonn na muirir seo Dleacht Custam, CBL ag tráth na hiompórtála, Dleacht Mháil agus CCF. Ní mór duit ráthaíocht a thaisceadh agus cloí le coinníollacha an údaraithe. Ligeann an t-údarú seo duit, nuair a cheadaítear é, na dleachta agus cánacha dlite a íoc le dochar díreach sa mhí ina dhiaidh. Ní mór do Thrádálaithe Máil atá ag obair ó trádstórais oibriú ar bhonn iarchurtha amháin.

Ar aghaidh: Cén chaoi le cur isteach ar údarú íocaíochta iarchurtha custam