Córas um Chinntí Custam (CDS)

Cinntí a bhféadtar an CCC a úsáid ina leith

Tábla ina dtugtar achoimre ar na cinntí a bhféadtar an CDS a úsáid ina leith

Cinneadh

Acrainm

Cur Síos

Idirthuras Coinsíní Údaraithe

ACE

Iarratais agus údaruithe i leith stádas coinsíní údaraithe le haghaidh idirthurais Aontais

Eisitheoir Údaraithe

ACP

Iarratais agus údaruithe le haghaidh an eisitheora údaraithe

Idirthuras Coinsíneora Údaraithe  

ACR

Iarratais agus údaruithe i leith stádas coinsíní údaraithe le haghaidh idirthurais Aontais

Coinsíní Údaraithe TIR

ACT

Iarratais agus údaruithe i leith stádas coinsíní údaraithe le haghaidh oibríochtaí TIR

Meádóir Údaraithe Bananaí

AWB

Iarratas agus údarú i leith stádas méadóra údaraithe bananaí

Imréiteach Lárnaithe

CCL

Iarratais agus údaraithe i leith imréiteach lárnaithe

Ráthaíochtaí Cuimsitheacha

CGU

Iarratais agus údaruithe i ndáil le ráthaíochtaí cuimsitheacha

Luach Custam

CVA

Iarratais agus údaruithe i ndáil le simpliú d’fhonn suimeanna atá mar chuid den luach custam ar na hearraí a dheimhniú

Trádstóráil Custam

CW1, CW2, CWP

Iarratais agus údaruithe i leith oibriú áiseanna stórála le haghaidh trádstóráil earraí custam (Cineál 1, Cineál 2, Príobháideach)

Íocaíochtaí Iarchurtha

DPO

Iarratais agus údaruithe i leith íocaíocht iarchurtha, gan iad siúd a bhaineann le hoibríocht aonair san áireamh

Iontráil sonraí i dtaifid an dearbhóra

EIR

Iarratais agus údaruithe i leith iontráil sonraí i dtaifid an dearbhóra, lena n-áirítear don nós imeachta um easpórtáil

Doiciméid Leictreonacha Iompair

ETD

Iarratais agus údaruithe chun doiciméad leictreonacha iompair a úsáid mar dhearbhú custam

Úsáid Deiridh

EUS

Iarratais agus údaruithe i leith úsáid deiridh a úsáid

Próiseáil Isteach

IPO

Iarratais agus údaruithe i leith próiseáil isteach a úsáid

Próiseáil Amach

OPO

Iarratais agus údaruithe i leith próiseáil amach a úsáid

Seirbhísí Rialta Loingis  

RSS

Iarratais agus údaruithe i leith seirbhísí rialta loingis

Féinmheasúnú

SAS

Iarratais agus údaraithe i leith féinmheasúnú

Dearbhú Simplithe

SDE

Iarratais agus údaruithe i leith dearbhú simplithe a úsáid

Séala speisialta

SSE

Iarratais agus údaruithe i leith séalaí de chineál speisialta a úsáid

Cead Isteach Sealadach

TEA

Iarratais agus údaruithe i leith an nós imeachta um chead isteach sealadach a úsáid

Tacar Sonraí Laghdaithe um Idirthurais

TRD

Iarratais agus údaruithe i leith dearbhú um idirthuras le tacar sonraí laghdaithe

Stóráil Shealadach

TST

Iarratais agus údaruithe i leith áiseanna stórála sealadacha a oibriú