Seirbhís um dhearbhuithe custam in-íoslódáilte

Féadtar asbhaint a iarraidh de na dearbhuithe custam uile a taisceadh i mí féilire agus a próiseáladh tríd an gcóras Próiseáil Uathoibríoch Iontrála (AEP). Féadtar an t-iarratas seo a dhéanamh ar Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS). Seolfar na hasbhaintí seo chuig do bhosca isteach ROS uair sa mhí.

Má theastaíonn tuilleadh eolais uait faoin tseirbhís um dhearbhuithe custam in-íoslódáilte, féach ar Customs Declaration Download service user guide.

Féadtar teacht ar an tseirbhís um dhearbhuithe custam in-íoslódáilte inár rannán ar sheirbhísí ar líne.

Tuilleadh eolais

Tá líne chabhrach á hoibriú ag na Coimisinéirí Ioncaim le haghaidh fiosruithe.