Córas leictreonach lastliosta (eManifest)

Má oibríonn tú soitheach muirghabhála nó aerárthach a iompraíonn:

  • earraí neamh-Aontais Eorpaigh (AE)
  • earraí AE atá mar chuid de lasta measctha le hearraí neamh-AE

isteach nó amach as Éirinn, ní mór duit lastliosta a thaisceadh leis an gcóras eManifest.

Déanann an córas leictreonach lastliosta teagmháil leis na córais Teachtaí agus Próiseála Uathoibríoch Iontrála (AEP) chun dearbhuithe custam a phróiseáil arna dtaisceadh le haghaidh iompórtálaithe agus easpórtálaithe.

Féadtar tuilleadh eolais a fháil faoin gcóras DTI in Manifest Declaration Trader Guide.

Tuilleadh eolais

Tá líne chabhrach á hoibriú ag na Coimisinéirí Ioncaim le haghaidh fiosruithe faoin gcóras eManifest.