Toirmisc agus srianta

Tá réimse teoranta earraí toirmiscthe nó srianta ag tráth na hiompórtála agus easpórtála. Is iad seo a leanas na príomhchatagóirí earraí atá i gceist:

  • cait agus madraí clóis
  • drugaí mídhleathacha nó dainséaracha
  • earraí mígheanasacha nó gáirsiúla
  • bia-ábhair áirithe (feoil, bainne, éisc nó táirgí dá gcuid den chuid is mó)
  • táirgí speiceas i mbaol
  • nithe cosanta d’oidhreacht idirnáisiúnta
  • cógais leighis
  • airm tine, gléasanna, tinte ealaíne nó pléascáin
  • ainmhithe, éisc, éin nó plandaí, beo nó marbha

Tá liosta iomlán d’earraí toirmiscthe agus srianta ar fáil ar an leathanach ar Information on prohibitions and restrictions. It also contains details of licences, permits and authorisations that you will need to import or export these goods.

Tuilleadh eolais

Má tá tuilleadh eolais uait déan teagmháil le Custaim.