Modhanna íocaíochta

Léargas ginearálta

Tá dhá rogha ann do thrádálaithe chun na muirir seo a leanas a íoc:

 • Dleacht Custam
 • Dleacht Mháil
 • Cáin Bhreisluacha (CBL)
 • Cáin Cláraithe Feithiclí (CCF).

Féadtar íoc ar na bealaí seo:

 • le hairgead tirim
 • trínár n-áis íocaíochtaí iarchurtha a úsáid, tar éis cead a fháil.

Íocaíocht airgid thirim

Tar éis duit clárú le haghaidh C&M, beidh cuntas UTC agat go huathoibríoch faoin uimhir céanna agus atá d’uimhir clárúcháin C&M.  Ní mór creidmheas a bheith ar fáil ar an gcuntas sula dtíolacann tú idirbheartaíocht ar bith. Tar éis idirbheartaíocht a dhéanamh do chuntas, déantar an creidmheas atá fágtha a thar-rolladh, ó lá go lá, agus ó mhí go mí. 

Féadtar an áis íoca ar líne a úsáid leis na muirir custam seo a leanas a íoc: 

 • CBL ag tráth na hiompórtála
 • Dleacht Custam
 • Dleacht Mháil
 • CCF.

Féadtar íocaíocht a dhéanamh ar na bealaí seo a leanas:

Cárta creidmheasa agus cárta dochair

Níl an rogha seo ar fáil ach do chustaiméirí na rannóg seo a leanas:

 • An Rannóg Gnó
 • agus
 • Rannóg na gCánacha Pearsanta. 

Níl an rogha seo ar fáil do chustaiméirí na rannóg seo a leanas:

 • Rannóg na gCorparáidí Móra,
 • Rannóg na bhFiontar Meánmhéide
 • agus
 • Cásanna Móra Rannóg Daoine Aonair Ardioncaim.

Treoir dochair aonair

Féadtar teacht ar an bhfeidhmchlár slán ar líne trí ROS nó moChúrsaí.

Féach treoir bhreise le haghaidh tuilleadh eolais ar áis íoca ar líne na gCoimisinéirí Ioncaim a úsáid le híocaíochtaí CBL ag tráth na hiompórtála, Dleacht Custam agus Dleacht Mháil a dhéanamh.

Féach Íocaíochtaí ar líne le haghaidh tuilleadh eolais ar áis íoca ar líne na gCoimisinéirí Ioncaim a úsáid le híocaíochtaí CCF a dhéanamh.

Ríomhaistriú Airgid (EFT)

Tabhair do d’aire

Níl an rogha ach ag Trádálaithe CCF íocaíocht a dhéanamh le Ríomhaistriú Airgid (EFT). Tá an modh íocaíochta seo níos moille ná íocaíocht a dhéanamh trí ROS nó moChúrsaí, áfach, a thugann creidmheas láithreach don chuntas CCF/UTC.

Ba chóir duit an cuntas seo a leanas de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim a úsáid chun d’íocaíocht Ríomhaistrithe Airgid a dhéanamh:

Sonraí cuntais na gCoimisinéirí Ioncaim
Ainm Chuntais: Office of the Revenue Commissioners- C&E EFT - Public Bank Account
Banc: Danske Bank, Teach Idirnáisiúnta, 3 Plas Mháistir an Chuain, Baile Átha Cliath 1
BIC: DABAIE2D
IBAN: IE15DABA95159920003522

Ní mór duit an méid seo a leanas a chur san áireamh le d’íocaíocht chun leithdháileadh ceart agus tráthúil chuig do thaifead custaiméara a chinntiú: 

 • d’ainm
 • d’uimhir chlárúcháin, cineál na cánach agus an tréimhse chánach.

Féadtar é seo a dhéanamh trí ríomhphost a sheoladh trí M’Fhiosruithe  chuig an oifig airgid chuí.

Ní mór creidmheas a bheith ar fáil ar an gcuntas sula dtíolacann tú idirbheartaíocht ar bith. Tar éis idirbheartaíocht a dhéanamh do chuntas, déantar an creidmheas atá fágtha a thar-rolladh, ó lá go lá, agus ó mhí go mí. Ní gá réamhúdarú a bheith agat chun íocaíocht a dhéanamh le hairgead tirim.

Íocaíocht iarchurtha

Is éard atá sa chóras íocaíochtaí iarchurtha (scéim dochair dhírigh bainc) ná údarú trína bhféadtar íocaíocht muirear áirithe a iarchur. Folaíonn na muirir seo Dleacht Custam, CBL ag tráth na hiompórtála, Dleacht Mháil agus CCF. Ní mór duit ráthaíocht a thaisceadh agus cloí le coinníollacha an údaraithe. Ligeann an t-údarú seo duit, nuair a cheadaítear é, na dleachta agus cánacha dlite a íoc le dochar díreach sa mhí ina dhiaidh. Ní mór do thrádálaithe máil atá ag obair ó thrádstóras oibriú ar bhonn iarchurtha amháin. 

Ar aghaidh: Cén chaoi le cur isteach ar údarú íocaíochta iarchurtha custam