Glacadóirí Raice

Maidir le haon long bhriste nó ábhar bainteach, is cuma cé chomh beag, a dtagann tú air:

  • in uiscí teorann na hÉireann chomh fada leis an teorainn dhá mhíle dhéag
  • taobh amuigh d’Éirinn agus a thugtar chun uiscí teorann na hÉireann

ní mór iad a thuairisciú do Ghlacadóir Raice, de réir an dlí.

Féadtar samplaí de raiceanna agus sonraí an Ghlacadóir Raice is cóngaraí duit a fháil sa rannán Treoir breise.