Treoir maidir leis an gcóras Íoc Mar a Thuillir (ÍMAT)

Cúnamh d'fhostóirí

Ceisteanna ó fhostóirí faoi ÍMAT

Ba chóir ceisteanna cánach faoin gcaoi le ÍMAT a fheidhmiú a dhíriú ar an Aonad um Faisnéis Fostóra agus Seirbhís Custaiméara.

An tArdbhailitheoir

Ba chóir ceisteanna ginearálta faoi cháin agus tuairisceáin deireadh bliana a chur chuig an Ardbhailitheoir.

Ceisteanna maidir le Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC)

Ba chóir ceisteanna faoi na gnéithe den chóras a bhaineann le hárachas sóisialta a chur chuig an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí (RGFCS).

Seirbhís Ordaithe Foirmeacha na gCoimisinéirí Ioncaim

Féadtar foirmeacha páipéir don P45 agus don Fhorlíonadh P45 a fháil ó Sheirbhís Ordaithe Foirmeacha na gCoimisinéirí Ioncaim.

Tabhair do d’aire

Ní bheidh p45 riachtanach ach amháin más mian leat na Coimisinéirí Ioncaim a chur ar an eolas maidir le fostaíocht a scoireadh roimh 1 Eanáir 2019.