Aistriú ó 2019 go 2020

Tíolacthaí párolla le haghaidh 2020

Ní fhéadtar dátaí íocaíochta a chur san áireamh le haghaidh 2019 agus 2020 sa tíolactha párolla céanna. Tá sé tábhachtach go bhfuil an bhliain ceart san áireamh i gceanntásc an tíolactha párolla.

Níor chóir duit tíolactha párolla a thíolacadh le dáta pá
2020 air go dtí go bhfuil an Fógra Párolla na gCoimisinéirí Ioncaim (FPCI) 2020 ar fáil. 

Níor chóir duit Aitheantas Fostaíochta fostaí a athrú ó bhliain go bliain. 

Uimhir Tagartha Cánach 

Nuair atá tíolactha párolla á dhéanamh gan Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP), tá sé éigeantach uimhir tagartha cánach a úsáid. Níor chóir an uimhir tagartha seo a athrú ó 2019 go dtí 2020. Ní mór duit a chinntiú chomh maith nach n-athraítear ainm an duine. 

Nuair atá UPSP tugtha cothrom le dáta, ba chóir duit í a chur san áireamh in éineacht leis an uimhir tagartha cánach ar an tíolactha párolla. Bainfidh muid úsáid as an uimhir tagartha cánach agus UPSP ionas go dtiocfaidh sonraí na dtíolacthaí párolla roimhe seo leis na sonraí nua.

Ar aghaidh: Athruithe d'fhostaithe