Aistriú ó 2020 go 2021

Fógra Párolla na gCoimisinéirí Ioncaim (FPCI) le haghaidh 2021 a iarraidh

Beidh fógraí FPCI le haghaidh 2021 ar fáil ó na Coimisinéirí Ioncaim go luath i mí na Nollag 2020. Tabharfar cothrom le dáta i bhfíor-am iad ó 1 Eanáir 2021 ar aghaidh.

Ná húsáid FPCI le haghaidh 2020 i leith íocaíochtaí a dhéantar in 2021. Ba chóir duit a chinntiú go bhfuil an FPCI ceart á úsáid agat.

Ba chóir duit fógraí FPCI a iarraidh le haghaidh gach fostaí faoi gach uimhir tagartha cánach don chéad babhta párolla in 2021. Ní mór duit na sonraí a oibriú de réir mar a thuairiscítear duit iad san FPCI. Beidh feidhm aige seo fiú sa chás go dtuairiscítear creidmheasanna agus banda ráta nialasach. Sa chás nach bhfuil FPCI ar fáil d’fhostaí, ní mór an bhonn éigeandála a fheidhmiú.

Tabharfar an tAitheantas Fostaíochta a sannadh in 2020 ar aghaidh agus cuirfear san áireamh é sa chéad FPCI in 2021.

Ar aghaidh: Tíolacthaí párolla le haghaidh 2021