Íocaíochtaí 'en bloc'

Féadtar íocaíocht ‘en bloc’ (nó bloc-íocaíocht) a dhéanamh chun sochar a chur ar fáil do d’fhostaithe. Féadtar an sochar seo a chur ar fáil le haghaidh gach fostaí, nó go díreach le haghaidh grúpa de do chuid fostaithe. Is sochar comhchineáil incháinithe é seo.

Nuair atá an cháin á ríomh, ba chóir an íocaíocht a roinnt go cothrom idir na fostaithe ó fhaigheann sochar ón íocaíocht. Níor chóir aon rud a ghearradh ar fhostaithe nach mian leo an sochar a fháil.