Éidí

Féadtar éide a sholáthar do d’fhoireann. Ní sochar comhchineáil é seo sa chás:

  • go bhfuil an éide:
    • ina n-éadaí cosanta
    • ina n-éadaí a bhfuil lógó an ghnó orthu
    • ina n-éadaí a dheartar go soiléir mar éide oibre 
  • agus
  • go bhfanfaidh an éide mar mhaoin s’agat féin.

Mura bhfuil tú cinnte cé acu an bhfuil na héidí a sholáthraíonn tú incháinithe nó nach bhfuil, déan teagmháil linn ar M’Fhiosruithe chun cabhair a fháil.