Úsáid phríobháideach veaineanna cuideachta

Coibhéis airgid veaineanna cuideachta a ríomh

Is é an choibhéis airgid veain a chuireann tú ar fáil d’fhostaí ná 5% den Luach ar an Margadh Oscailte (LMO) atá ar an veain. Féach ar an leathanach Cén chaoi a ríomhtar an sochar incháinithe chun an LMO a dheimhniú.

Má rinneadh bunathrú ar an veain, ba chóir go n-eisiafaí an bunathrú seo ón LMO. Sampla de bhunathrú is ea cás inar suiteáladh aonad cuisniúcháin.

Má íocann d’fhostaí as costas reatha na veain, ba chóir an choibhéis airgid a laghdú faoin tsuim a íocadh.

Féadfaidh sé nach bhfuil úsáid na veain ag d’fhostaí don bhliain iomlán. Féadfaidh sé go bhfuil sé seo amhlaidh: 

  • toisc go bhfuair d’fhostaí veain le linn na bliana
  • toisc gur thug d’fhostaí veain suas roimh dheireadh na bliana cánach
  • toisc gur thaisteal an fostaí thar lear gan an veain.

Sa chás seo, féadtar an choibhéis airgid a laghdú ansin chun léiriú a thabhairt ar líon na laethanta a bhí an veain ag d’fhostaí go hiarbhír. Mar shampla, i gcás nach raibh an veain ar fáil ach le haghaidh 13 seachtaine sa bhliain bheadh an ‘coibhéis airgid’ cothrom le haon cheathrú den tsuim a bheadh i gceist le haghaidh bliain iomlán.

Ar aghaidh: Liúntais i leith veaineanna