Luacháil sochar

Árachas sláinte a íoc

Féadfaidh sé go bhfuil tú ag íoc préimheanna árachais leighis thar ceann fostaí. Is sochar incháinithe é seo do d’fhostaí. Is é luach an tsochair ná luach comhlán na préimhe árachais. Is é seo an luach sula n-asbhaintear aon Fhaoiseamh i Leith Árachas Sláinte ón bpréimh, faoiseamh a thugtar trí Fhaoiseamh Cánach ag an bhFoinse (FCF)

Is iondúil nach mór luach aon fhaoisimh árachais sláinte a íoc leis na Coimisinéirí Ioncaim. Féadann tú asbhaint a éileamh i leith luach comhlán an pholasaí a íoc chun críocha Chás I nó Chás II.

Árachas sláinte a íoc sa chás gur árachóir é an fostóir

Ní gá duit luach aon fhaoisimh árachais sláinte a íoc leis na Coimisinéirí Ioncaim más rud é:

  • gur árachóir sláinte nó déidliachta thú
  • gur gníomhaire ceangailte de chuid árachóra sláinte nó déidliachta thú
  • gur fostóir thú atá bainteach le hárachóir sláinte nó déidliachta nó le gníomhaire ceangailte.

Ní fhéadtar asbhaint a éileamh i leith luach comhlán an pholasaí chun críocha Chás I nó Chás II. Ina áit sin, féadtar asbhaint a éileamh i leith aon chostais riaracháin a thabhaítear go hiarbhír chun polasaí árachais sláinte a sholáthar do d’fhostaithe.

Sa chás seo, atreoraíonn gníomhaire ceangailte chuig aon ghníomhaire árachais a bhfuil comhaontú déanta aige le hárachóir sláinte nó déidliachta. Cuireann an comhaontú cosc ar nó srian géar lena gcumas polasaithe árachais sláinte nó déidliachta a dhíol a thairgeann árachóirí eile sláinte

Mura bhfuil tú cinnte an bhfuil tú bainteach le hárachóir sláinte nó déidliachta nó le gníomhaire ceangailte, déan teagmhail le d’oifig de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim le haghaidh tuilleadh cabhrach.

Ar aghaidh: Dearbháin