Ríomh-Oibriú agus oibrithe baile

Tabhair do d’aire

Leagtar amach ar an leathanach seo eolas d’fhostóirí. Más fostaí thú, tá eolas ar an leathanach Cianobair ón mbaile (ríomh-oibriú) sa rannán Poist agus Pinsin atá feiliúnach duitse.

Is éard atá i gceist le ríomh-oibriú ná nuair a bhíonn d’fhostaí ag obair:

 • sa bhaile ar bhonn lánaimseartha nó páirtaimseartha
 • sa bhaile cuid den am agus sa ghnáthionad oibre an chuid eile den am.

Is éard atá i gceist le ríomh-oibriú ná:

 • logáil isteach ó chian ar ríomhaire oibre
 • ríomhphost, sonraí nó comhaid a sheoladh ó chian
 • smaointe, táirgí agus seirbhísí a fhorbairt ó chian.

Ní bhaineann na socruithe ar an leathanach seo ach le d’fhostaithe ríomh-oibrithe amháin. Ní bhaineann siad le fostaithe a thugann obair abhaile taobh amuigh de ghnáthuaireanta oibre.

Costais bhaile

Féadtar íocaíocht €3.20 in aghaidh an lae oibre a dhéanamh le fostaí ríomh-oibrithe gan na hasbhaintí seo a leanas a dhéanamh:

Tá an íocaíocht seo ceaptha chun costais amhail costais téimh agus leictreachais a chlúdach.

Coinníollacha riachtanacha

Féadtar íocaíocht €3.20 in aghaidh an lae oibre a dhéanamh saor ó cháin sna cásanna seo:

 • nuair atá comhaontú foirmeálta idir tú féin agus d’fhostaí go n-iarrtar ar an bhfostaí obair a dhéanamh ón mbaile
 • nuair a iarrtar ar d’fhostaí dualgais riachtanacha na fostaíochta a chomhlíonadh sa bhaile
 • nuair a iarrtar ar d’fhostaí obair a dhéanamh ón mbaile ar feadh tréimhsí suntasacha.

Costais níos airde ná €3.20 in aghaidh an lae oibre

D’fhéadfadh go mbeadh costais d’fhostaí níos airde ná €3.20 in aghaidh an lae oibre agus féadfaidh tú na costais seo a aisíoc. Ni mór cáin a ghearradh ar aon suim níos airde ná €3.20 in aghaidh an lae oibre. Ní mór duit taifid a choinneáil de na híocaíochtaí a rinne tú. 

Trealamh agus áiseanna

Féadtar aon cheann de na nithe seo a leanas a chur ar fáil d’fhostaí ríomh-oibrithe le haghaidh úsáid gnó:

 • ríomhaire deisce nó ríomhaire glúine
 • printéir
 • scanóir
 • bogearraí chun gur féidir leat a bheith ag obair ón mbaile
 • fón, fón póca agus leathanbhanda
 • troscán oifige.

Ní sochar comhchineáil é seo nuair is fíorbheag an úsáid phríobháideach a bhainfidh d’fhostaí as.

Cáin Gnóthachan Caipitiúil (CGC)

Féadfaidh sé go n-úsáideann d’fhostaithe cuid dá mbaile chun críocha ríomh-oibrithe. Má úsáideann, ní bheidh tionchar aige seo ar a n-éileamh ar Fhaoiseamh i leith Príomháit Chónaithe Phríobháideach i leith díolúine iomlán ó CGC.

Cáin Maoine Áitiúil (CMÁ)

Ní bhfaighidh d’fhostaithe ríomh-oibrithe laghdú ar CMÁ atá dlite má úsáideann siad seomra ina dteach chun gníomhaíochtaí a bhaineann leis an obair a dhéanamh.