Ríomhoibriú agus daoine a oibríonn sa bhaile

Is éard atá i gceist le ríomhoibriú ná áit a mbíonn d’fhostaí ag obair: 

 • sa bhaile ar bhonn lánaimseartha nó páirtaimseartha
 • sa bhaile cuid den am agus sa ghnáthionad oibre an chuid eile den am
 • agus iad ag dul ó áit go háit, agus iad ag tabhairt cuairte ar an ngnáthionad oibre. 

Is éard atá i gceist le ríomhoibriú ná: 

 • obair a dhéanamh ar feadh cuid mhór den am lasmuigh den ghnáthionad oibre
 • logáil isteach i ríomhaire oibre ó chian
 • ríomhphost, sonraí nó comhaid a sheoladh ó chian
 • smaointe, táirgí agus seirbhísí a fhorbairt ó chian. 

Ní bhaineann na socruithe ar an leathanach seo ach le fostaithe ríomhoibrithe amháin. Ní bhaineann siad le fostaithe a thógann obair abhaile taobh amuigh de ghnáthuaireanta oibre.

Trealamh agus áiseanna

Féadfaidh tú aon cheann de na nithe seo a leanas a chur ar fáil le fostaí ríomhoibrí um úsáid gnó: 

 • ríomhaire deisce nó ríomhaire glúine
 • printéir
 • scanóir
 • bogearraí chun gur féidir leat bheith ag obair sa bhaile
 • teileafón, fón póca agus leathanbhanda
 • troscán oifige. 

Ní Sochar Comhchineáil é seo nuair is úsáid phríobháideach íosta ag d’fhostaí atá i gceist.

Costais bhaile

Féadfaidh tú íocaíocht de €3.20 in aghaidh an lá oibre a dhéanamh le fostaí ríomhoibrí gan an méid seo a asbhaint:

Tá an íocaíocht sin ceaptha chun costais ar nós costais téimh agus leictreachais a chlúdach. 

Má tá costais d’fhostaí níos airde agus aisíocann tú na costais seo, ní mór taifid na híocaíochtaí seo a choinneáil. Féadfaidh d’fhostaí roghnaigh a dhéanamh chun éileamh a dhéanamh ar líne linn ag deireadh na bliana. Chun é seo a dhéanamh, ní mór dóibh fáltais a thíolacadh chuig a n-oifig áitiúil de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim ag baint úsáid as M'Fhiosruithe atá ar fáil trí moChúrsaí. 

Baineann na socruithe sin le fostaithe ríomhoibrithe amháin. Ní bhaineann siad le hoibrithe a thógann obair abhaile leo lasmuigh de ghnáthuaireanta oibre.

Cáin Gnóthachan Caipitiúil (CGC)

D'fhéadfadh do fhostaí cuid dá dteach a úsáid le haghaidh Ríomhoibre. Má dhéanann ní bheidh tionchar ar a éileamh ar díolúine iomláin ó CGC i leith Áiteanna Chónaithe Phríobháideach Phríomha.

Cáin Maoine Áitiúil (CMÁ)

Ní bhfaigheann d’fhostaí laghdú ar CMÁ dlite má úsáideann siad seomra ina dteach chun gníomhaíochtaí a bhaineann le obair a dhéanamh.