Liúntas costais bhunráta

Costais iad seo a chlúdaíonn costas an trealaimh a theastaíonn ó d’fhostaí le haghaidh na hoibre. Folaíonn an trealamh seo uirlisí, éidí agus stáiseanóireacht.

Ní mór na costais seo a bheith tabhaithe ag d’fhostaí agus iad ag feidhmiú dhualgais na fostaíochta agus ní mór go mbainfeadh na costais go díreach le nádúr a f(h)ostaíochta. Tá costais bhunráta ar fáil le haghaidh réimse leathan gairmeacha.

Féadtar na sonraí a fháil ar:

Tagann na Coimisinéirí Ioncaim agus ionadaithe ó ghrúpaí nó aicmí fostaithe (oifigigh cheardchumainn de ghnáth) le chéile chun teacht ar shocrú i leith shuim na hasbhainte. Féadann gach fostaí san aicme nó sa ghrúpa atá i gceist an asbhaint shocraithe a éileamh ina gcreidmheasanna cánach féin.

Féadtar éileamh a dhéanamh ar chostais bhunráta trí Thuairisceán Cánach Ioncaim a chomhlánú. Féadtar teacht ar an bhfoirm seo in Seirbhísí ÍMAT in moChúrsaí. Féadtar é seo a dhéanamh trí na céimeanna seo a leanas a leanúint:

  • sínigh isteach ar moChúrsaí.
  • cliceáil ar an nasc ‘Déan athbhreithniú ar do cháin’ faoin gcluaisín Seirbhísí ÍMAT.
  • roghnaigh an Tuairisceán Cánach Ioncaim don bhliain chánach chuí.
  • ar an leathanach ‘Creidmheasanna & Faoisimh Chánach’, roghnaigh ‘Costais Bhunráta’ agus cuir leis é mar chreidmheas cánach.

Tá na Coimisinéirí Ioncaim ag déanamh athbhreithníu ar na liúntais costas bunráta.  Tá feidhmiú aon athruithe pleanáilte ar chóras na gcostas bunráta curtha siar go dtí 1 Eanáir 2021, go dtí go mbeidh toradh ag athbhreithníu an Ghrúpa Straitéise Cánach.