Liúntais um speansais ar ráta comhréidh

Is éard is costais chothromráta ann ná costais a chlúdaíonn costas an trealaimh atá de dhíth ar d’fhostaí le haghaidh na hoibre. Folaíonn an trealamh seo uirlisí, éidí agus stáiseanóireacht i measc trealamh eile.

Ní mór go dtabhaíonn d’fhostaí na costais seo le linn dóibh dualgais a bhfostaíochta a chomhlíonadh, agus ní mór go mbaineann siad go díreach le nádúr a bhfostaíochta. Tá na costais chothromráta seo ar fáil do réimse leathan gairmeacha. Féadtar na sonraí a fháil ar liosta na gcostas cothromráta.

Déantar suim na hasbhainte a chomhaontú idir na Coimisinéirí Ioncaim agus ionadaithe na ngrúpaí nó aicmí fostaithe (oifigigh cheardchumainn de ghnáth). Féadann fostaithe uile na haicme nó an ghrúpa i gceist ansin an asbhaint chomhaontaithe a éileamh ina gcreidmheasanna cánach féin.

Féadtar na costais chothromráta a éileamh ach Foirm 12 a chomhlánú. Féadtar an fhoirm seo a fháil in Seirbhísí ÍMAT ar moChúrsaí. Féadtar é seo a dhéanamh ach na céimeanna seo a leanúint:

  • Sínigh isteach ar moChúrsaí.
  • Cliceáil ar an nasc ‘Déan athbhreithniú ar do cháin’ faoin gcluaisín Seirbhísí ÍMAT.
  • Roghnaigh an Fhoirm 12 don bhliain chánach chuí.
  • Ar an leathanach ‘Creidmheasanna & Faoisimh Chánach’, roghnaigh ‘Costais chothromráta’ agus cuir leis é mar chreidmheas cánach.

Tá na Coimisinéirí Ioncaim ag déanamh athbhreithniú faoi láthair ar liúntas costais chothromráta. Táthar ag súil leis go mbeidh sé críochnaithe roimh dheireadh 2019. Tá an dáta feidhme chun aon athruithe a chur i bhfeidhm de bharr an athbhreithniú iarchurtha go dtí 1 Eanáir 2020.