Scéim Fóirdheontais Pá Fostaíochta (SFPF)

Cuireann an scéim fóirdheontas cothromráta ar fáil d'fhostóirí cáilitheacha bunaithe ar líon na bhfostaithe íoctha agus incháilithe atá ar phárolla an fhostóra, agus bunaithe ar an bpá comhlán d'fhostaithe.