Ag ullmhú

Eolas cruinn a chur ar fáil

Le cinntiú go gcuireann tú sonraí cruinne ar fáil do na Coimisinéirí Ioncaim trí thuairisciú fíor-ama, molann muid duit athbhreithniú a dhéanamh ar phróisis agus cleachtais ghnó.

Tar éis thú a bheith cláraithe mar fhostóir, ní mór a chinntiú:

Ní mór duit a chinntiú chomh maith go ndéanann tú an próiseas P45 a chomhlánú i ndáil le gach fostaíocht a scoireadh roimh 31 Nollaig 2018. Ba chóir duit a bheith ar an eolas faoi do dhualgais deireadh bliana i leith 2018.

Le cinntiú go bhféadann tú do dhualgais tuairiscithe i bhfíor-am a chomhlíonadh, ní mór duit nó do do ghníomhaire an méid seo a chinntiú:

  • go bhfuil do shonraí párolla iomlán, cruinn agus cothrom le dáta
  • go dtugtar an fhaisnéis uile a iarrtar i ndáil le pá fostaithe, pá barúlach san áireamh, go cruinn agus ar bhonn tráthúil agus san fhormáid cheart do lucht párolla
  • go ndéanann tú athbhreithniú ar gach íocaíocht faoi réir ÍMAT a próiseáladh taobh amuigh den phárolla. Ní mór iad seo a oibriú ar an gcaoi chéanna le híocaíochtaí párolla agus iad a thuairisciú do na Coimisinéirí Ioncaim nuair a dhéanann tú an íocaíocht, nó roimhe sin. 
  • go bhfuil deimhniú digiteach ROS ar an ríomhaire a úsáideann tú chun do phárolla a rith.

Féadtar cuntasóir nó gníomhaire párolla a úsáid le haghaidh do phárolla. Má úsáideann, ní mór duit teagmháil a dhéanamh leo le cinntiú go bhféadann tú do dhualgais tuairiscithe a chomhlíonadh.

Féadtar bogearraí párolla a úsáid chun do phárolla a oibriú. Má úsáideann, ní mór duit teagmháil a dhéanamh le do sholáthraí bogearraí le cinntiú go bhfuil do phacáiste párolla réidh leis na dualgais tuairiscithe a chomhlíonadh. 

Ar aghaidh: Ullmhúcháin ROS do phárolla 2019