Ag ullmhú

Cáin ar ÍMAT ar bhonn admhálacha

Leis na hullmhúcháin don Nua-Aoisiú ÍMAT, tá aird tugtha ar an suíomh go bhfuil roinnt fostóirí ann nach raibh go hiomlán comhlíontach le dualgais ÍMAT. Ní mór duit do dhualgas a chomhlíonadh ÍMAT a oibriú de bhun an dáta a dhéanann tú íocaíochtaí le d’fhostaithe. Féadfaidh sé gur gá duit do shuíomh a thabhairt chun rialtachta sa chás nach raibh tú go hiomlán comhlíontach.

Tá an córas ÍMAT curtha i bhfeidhm go mícheart ag roinnt fostóirí ar an íocaíocht sa tréimhse inar saothraíodh í.

Féadtar tuilleadh eolais a fháil ar an leathanach ar Shocruithe eatramhacha don nua-aoisiú ÍMAT.

Íocaíochtaí pá roimh ré nó ar chuntas

Is pá chun críocha ÍMAT iad íocaíochtaí roimh ré nó íocaíochtaí ar chuntas. Folaíonn sé seo:

  • idirbhearta stiúrthóra roimh ré nó ar chuntas luacha saothair
  • íocaíochtaí le stiúrthóir nó thar ceann stiúrthóra roimh vótáil an luacha saothair.

Ní mór ÍMAT a oibriú ar na híocaíochtaí seo sa tréimhse ina n-íoctar iad.

Aon íocaíocht bhreise a cheanglaítear leis an íocaíocht roimh ré, ba chóir caitheamh leo mar phá sa tréimhse ina n-íoctar nó ina vótáiltear iad. Tá feidhm aige seo, fiú má dhéantar an íocaíocht bhreise i mbliain éagsúil cánach ioncaim.