Céard is nua-aoisiú ÍMAT?

  1. Léargas ginearálta
  2. ÍMAT CLISTE

Léargas ginearálta

Is éard atá sa Tionscadal Nua-Aoisithe ÍMAT ná an t-athchóiriú is suntasaí ar an gcóras ÍMAT ó tugadh isteach é in 1960. Ó 1 Eanáir 2019 tá riachtanas ar fhostóirí pá agus asbhaintí a gcuid fostaithe a ríomh agus a thuairisciú do na Coimisinéirí Ioncaim de réir mar a bhíonn siad á n-íoc. Mar gheall ar an athrú seo tá sé níos éasca a chinntiú go n-íoctar na méideanna cearta den mhéid seo a leanas ag an am ceart:

  • Cáin Ioncaim
  • Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa
  • Muirear Sóisialach Uilíoch
  • Cáin Maoine Áitiúil.

Tá an córas nua tuairiscithe fíor-ama i bhfeidhm do gach íocaíocht a dhéantar le fostaithe ó 1 Eanáir 2019 ar aghaidh. Ní mór d'fhostóirí, ghníomhairí agus sholáthraithe párolla a chinntiú go bhfuil próiseas agus cleachtas reatha gnó ceart ionas i bhfeidhm go gcomhlíonfaidh siad na riachtanais úra. 

Leis an nua-aoisiú ÍMAT:

  • cuireann feabhas ar chuíchóiriú próiseas gnó
  • laghdaíonn an t-ualach riaracháin a bhí ar fhostóirí roimhe a gcuid oibleagáidí tuairiscithe ÍMAT a chomhlíonadh.

Ar aghaidh: ÍMAT CLISTE