Míreanna nach gcaitear leo mar phá

Íocaíocht sheachtainiúil nó liúntas athlonnaithe cnapshuime

Féadfaidh iarfhostaí leat a bheith i dteideal íocaíocht sheachtainiúil nó liúntas athlonnaithe faoin Acht um Íocaíochtaí Iomarcaíochta 1967. Níl sé seo le háireamh mar phá chun críocha cánach.

Ar aghaidh: Aisíocaíocht costas