Nuair a chuirtear deireadh le fostaíocht

Nuair a fhágann fostaí d'fhostaíocht

Tabhair do d’aire

Baineann an t-eolas ar an leathanach seo le do dhualgais reatha. Chun eolas a fháil ar do dhualgais roimh 1 Eanáir 2019, féach ar an treoir d’fhostóirí in Employers Guide to PAYE.

Ní mór an dáta fágála a chur isteach ar an tíolacadh párolla deiridh más rud é:

Cuireann sé seo in iúl do na Coimisinéirí Ioncaim go bhfuil fostaí scortha d’fhostaíocht.

Tá sé tábhachtach go gcuireann tú an dáta fágála ar an íocaíocht deiridh. Cinntíonn sé seo go bhfaighidh fostóir nua na sonraí cearta pá, cánach agus  Muirir Shóisialaigh Uilíoch (MSU)ar an Fógra Párolla na gCoimisinéirí Ioncaim (FPCI) a eisítear chucu.

Ní mór duit Foirm P45 a chomhlánú le haghaidh fostaíochtaí scortha roimh 1 Eanáir 2019.

Má thug tú íocaíocht bhreise d'iarfhostaí nach raibh áirithe ar an P45 bunaidh, ní mór duit Forlíonadh P45 a chomhlánú.

Ar aghaidh: Cáin a ríomh nuair a fhágann fostaí