Nuair a chuirtear deireadh le fostaíocht

Nuair a théann fostaí ar scor

Tabhair do d’aire

Baineann an t-eolas ar an leathanach seo le do dhualgais reatha. Chun eolas a fháil ar do dhualgais roimh 1 Eanáir 2019, féach ar an treoir d’fhostóirí in  Employers Guide to PAYE.

Má théann d’fhostaí ar scor níor chóir na Coimisinéirí Ioncaim a chur ar an eolas go bhfuil an fostaíocht sin scortha má: 

  • tá tú ag íoc pinsean leo
  • agus
  • tá an uimhir chláraithe céanna agat le haghaidh fostaithe reatha agus fostaithe ar phinsean.

Ba chóir an pinsean a áireamh ar an chéad tíolactha párolla eile, agus ní mór leanúint ag asbhaint nó ag aisíoc na cánach agus an Mhuirir Shóisialta Uilíoch (MSU). Féadfaidh athrú a bheith ar an aicme den Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC) a úsáidtear.

Féadfaidh d’fhostaí dul ar scor ar phinsean:

  • a d’íoc tusa, ach le huimhir chláraithe ar leithligh
  • a d’íoc ciste iontaobhais nó cuideachta árachais saoil.

Sa chás seo, ní mór duit na Coimisinéirí Ioncaim a chur ar an eolas agus an dáta scoir a chur san áireamh ar an tíolacadh párolla mar is gnáth nuair a fhágann d’fhostaí. 

Féadfaidh d’fhostaí dul ar scor ag aois nuair a d’fhéadfaidís a bheith i dteideal Sochar Cuardaitheora Poist a éileamh ón An Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS). Má tharlaíonn sé sin, ba chóir duit litir a thabhairt do d’fhostaí leis an bhfaisnéis a thabharfá de ghnáth ar an tíolactha párolla deiridh. Féadfaidh d’fhostaí an litir sin a thabhairt dá oifig leasa shóisialaigh.

Ar aghaidh: An díolúine ó chnapshuim bhunúsach méadaithe a éileamh