Díolúine i leith íocaíochtaí tacaíochta, cothabhála agus oideachais

Féadfaidh tú bronntanas airgid a thabhairt do do leanbh i dtaca lena dtacaíocht, cothabháil nó oideachas. Ní gá dóibh Cáin Fáltas Caipitiúil (CFC) a íoc ar an mbronntanas seo sna cásanna seo a leanas:

  • má tá siad faoi 18 mbliana d’aois
  • má tá siad idir 18 agus 25 bliana d’aois agus i mbun oideachas lánaimseartha
  • mura bhfuil siad in ann iad féin a chothabháil go buan de bharr míchumas fisiceach nó intleachta. Níl aon teorainn aoise ar an gcoinníoll seo.

Baineann na rialacha céanna le leanbh le do chéile nó páirtí sibhialta.

Coinníollacha le haghaidh na díolúine

Ní mór do na híocaíochtaí tacaíochta, cothabhála agus oideachais bheith ina:

  • ngnáthchaiteachas do dhuine sna cúinsí seo
  • méid réasúnta i dtaca le cúinsí airgeadais an duine atá ag tabhairt an bhronntanais.