Díolúintí i leith aistrithe idir céilí nó páirtnéirí sibhialta

Má fhaigheann tú bronntanas nó oidhreacht ó do chéile nó páirtí sibhialta, tá an bronntanas nó oidhreacht sin díolmhaithe ó Cháin Fáltas Caipitiúil (CFC).