Do thuairisceán cánach bronntanais nó oidhreachta a chomhlanú (IT38S)

Cén chaoi a mbíonn fhios agat más cóir duit tíolacadh?

Tá trí thairseach ghrúpa dhifriúla saor ó cháin. Braitheann na tairseacha seo ar do ghaol leis an duine atá ag tabhairt an bhronntanais nó oidhreachta. Ní mór duit cáin a íoc nuair a sháraíonn luach iomlán na mbronntanas nó na n-oidhreachtaí go léir faighte laistigh d’aon ghrúpa amháin an tairseach sin.

Má sháraíonn luach iomlán do bhronntanais agus oidhreachta 80% den thairseach grúpa cuí, ní mór duit tuairisceán IT38 a thíolacadh.

Áirítear gach bronntanais agus oidhreacht faighte ó 5 Nollaig 1991 chun ríomh a dhéanamh ar cibé acu ar shroich tú 80% den tairseach nó nár shroich tú. Tá an dualgas seo i bhfeidhm, cé nach bhfuil ort Cáin Fáltas Caipitiúil (CFC) a íoc.

Má shroich tú 80% dá tairseach grúpa, úsáid moChúrsaíSeirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) chun do thuairsceán IT38 a comhlánú.

Ar aghaidh: Cén chaoi a dtíolacann tú?