Do thuairisceán cánach bronntanais nó oidhreachta a chomhlánú (IT38)

Cén chaoi a mbíonn a fhios agat gur chóir duit tíolacadh?

Tá trí grúpthairseach éagsúla saor ó cháin ann. Braitheann na tairseacha seo ar do ghaol leis an duine atá ag tabhairt an bhronntanais nó na hoidhreachta. Ní mór cáin a íoc nuair a sháraíonn luach incháinithe iomlán na mbronntanas nó na n-oidhreachtaí uile a fuarthas laistigh d’aon ghrúpa an tairseach sin.

Má sháraíonn luach incháinithe iomlán do bhronntanas agus oidhreachtaí 80% den ghrúpthairseach chuí, ní mór duit tuairisceán IT38 a thíolacadh.

Tá an dualgas seo i bhfeidhm cé go féadfaidh sé nach bhfuil dliteanas Cánach Fáltas Caipitiúil (CFC) agat.  

Chun ríomh dhéanamh le deimhniú an bhfuil 80% den tairseach bainte amach agat, cuir san áireamh gach bronntanas agus oidhreacht a fuarthas ón 5 Nollaig 1991.

Má shroich tú 80% de do grúpthairseach, úsáid úsáid moChúrsaíSeirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) chun do thuairsceán IT38 a comhlánú.

Má tá faoiseamh talmhaíochta nó faoiseamh gnó á éileamh agat ar bhronntanas nó oidhreacht, áfach, ní mór duit tuairisceán CFC a thíolacadh. Beidh feidhm aige seo fiú mura sáraíonn luach iomlán incháinithe na sochar roimhe seo 80% den tairseach chuí nuair a chuirtear iad le luach incháinithe an tsochair cháilithigh reatha don fhaoiseamh.

Ar aghaidh: Cén chaoi le tíolacadh?