Do thuairisceán cánach bronntanais nó oidhreachta a chomhlanú (IT38S)

Cén chaoi leis an gCáin Fáltas Caipitiúil (CFC) a íoc ar líne

Féadtar CFC a íoc duit féin nó thar ceann tairbhí ar na bealaí seo.

Má úsáideann tú deimhniú digiteach caighdeánach le haghaidh Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS), féadtar íoc le:

Féadfaidh custaiméirí nach bhfuil cláraithe le haghaidh ROS íocaíocht a dhéanamh trí moChúrsaí.

Más neamhchónaitheoir thú, agus mura bhfuil cuntas bainc agat atá inrochtana ag SEPA, féadtar íoc le Ríomhaistriú Airgid (EFT).

Féadtar íoc le cárta dochair nó le EFT.

Ba chóir íocaíochtaí EFT a dhéanamh leis na sonraí seo:

Cuntas Poiblí CFC an Ard-Bhailitheora
Bainc-Aontas Éireann 
7/12 Sráid an Dáma
Baile Átha Cliath 2

IBAN: IE80 AIBK 9320 8632 4090 22
BIC: AIBKIE2D

Chomh luath agus a dhéanann tú an íocaíocht, seol ríomhphost chuig cateftpayments@revenue.ie leis na sonraí seo a leanas:

  • ainm an chustaiméara
  • d’Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP)
  • suim na híocaíochta
  • cé acu an bhfuil an íocaíocht á déanamh le haghaidh na Cánach Bronntanais nó na Cánach Oidhreachta
  • an tréimhse atá clúdaithe ag an íocaíocht.

Ar aghaidh: Cumhachtaí cúlghairme