Do thuairisceán cánach bronntanais nó oidhreachta a chomhlánú (IT38)

Cén chaoi leis an gCáin Fáltas Caipitiúil (CFC) a íoc ar líne

Má tá deimhniú digiteach caighdeánach do Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim in úsáid agat, féadtar íocaíocht a dhéanamh ar na bealaí seo:

Féadfaidh custaiméirí nach bhfuil cláraithe le haghaidh ROS íocaíocht a dhéanamh ar moChúrsaí. Féadtar íocaíocht a dhéanamh le cárta dochair nó le Ríomhaistriú Airgid.

Más neamhchónaitheoir thú, agus mura bhfuil cuntas bainc agat atá inrochtana ag SEPA, féadtar íocaíocht a dhéanamh le Ríomhaistriú Airgid.

Ba chóir íocaíochtaí Ríomhaistrithe Airgid a dhéanamh leis na sonraí seo:

Office of the Revenue Commissioners – UTD EFT – Public Bank Account
Danske Bank
Teach Idirnáisiúnta
3 Plás Mháistir an Chuain
IFSC
Baile Átha Cliath 1

IBAN: IE37DABA95159920003514
BIC: DABAIE2D

Ní mór duit d’ainm agus d’Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP) a chur san áireamh nuair atá tú ag íoc le Ríomhaistriú Airgid. Tá sé amhlaidh seo le cinntiú go ndéantar leithdháileadh ceart agus pras ar na cistí chun do thaifid custaiméara.

Chomh luath agus a dhéanann tú an íocaíocht, seol ríomhphost chuig moneytrans@revenue.ie agus na sonraí seo a leanas san áireamh ann:

  • ainm an chustaiméara
  • UPSP
  • suim na híocaíochta
  • cé acu an bhfuil an íocaíocht á déanamh le haghaidh na Cánach Bronntanais nó na Cánach Oidhreachta
  • an tréimhse atá clúdaithe ag an íocaíocht. 

Ar aghaidh: Cumhachtaí cúlghairme