Do thuairisceán cánach bronntanais nó oidhreachta a chomhlanú (IT38S)

Cén chaoi leis an gCáin Fáltas Caipitiúil (CFC) a íoc ar líne

Féadtar CFC a íoc duit féin nó thar ceann tairbhí ar na bealaí seo.

Má úsáideann tú deimhniú digiteach caighdeánach le haghaidh Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS), féadtar íoc le:

Féadfaidh custaiméirí nach bhfuil cláraithe le haghaidh ROS íocaíocht a dhéanamh trí moChúrsaí.

Más neamhchónaitheoir thú, agus mura bhfuil cuntas bainc agat atá inrochtana ag SEPA, féadtar íoc le Ríomhaistriú Airgid (EFT).

Féadtar íoc le cárta dochair nó le EFT.

Ba chóir íocaíochtaí EFT a dhéanamh leis na sonraí seo:

Office of the Revenue Commissioners – UTD EFT – Public Bank Account
Danske Bank
Teach Idirnáisiúnta
3 Plas Mháistir an Chuain
IFSC
Baile Átha Cliath 1

IBAN: IE37DABA95159920003514
BIC: DABAIE2D

Ní mór duit d'ainm agus d’Uimhir Chláraithe a chur san áireamh nuair ata tú ag íoc trí Ríomhaistriú Airgid (EFT). Tá sé seo chun a chinntiú go leithdháiltear na cistí go cruinn agus go pras ar do thaifead custaiméara.

Chomh luath agus a dhéanann tú an íocaíocht, seol ríomhphost chuig moneytrans@revenue.ie leis na sonraí seo a leanas:

  • ainm an chustaiméara
  • d’Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP)
  • suim na híocaíochta
  • cé acu an bhfuil an íocaíocht á déanamh le haghaidh na Cánach Bronntanais nó na Cánach Oidhreachta
  • an tréimhse atá clúdaithe ag an íocaíocht.

Ar aghaidh: Cumhachtaí cúlghairme