Do thuairisceán cánach bronntanais nó oidhreachta a chomhlánú (IT38)

Cumhachtaí cúlghairme

Is éard is cumhacht chúlghairme ann ná nuair a thugann duine bronntanas amhail maoin, ach go bhfuil cead aige nó aici é a thógáil ar ais. Ní bheidh aon Cáin Fáltas Caipitiúil (CFC) dlite sa chás seo.

Beidh cáin iníoctha nuair a dhéanann an duine a thug an bronntanas ceachtar díobh seo:

  • nuair a thugann sé nó sí an chumhacht cúlghairme seo suas agus go n-éiríonn sé de bheith mar bhronntanas iomlán chun críocha CFC
  • nuair a fhaigheann an duine bás agus go n-éiríonn an bronntanas de bheith mar oidhreacht.

Má bhí saorúsáid na maoine i rith an ama seo, féadfaidh sé go mbeidh ort cáin a íoc i leith an tsochair sin. Ríomhtar cáin ar an gcíos bliantúil a bheadh i iníoctha má bhí an maoin ar cíos ar an margadh oscailte. 

Measfar go bhfuil an sochar seo tógtha ar an 31 Nollaig le haghaidh gach bliain a bhfuil úsáid na maoine agat.

Ar aghaidh: Céard is séanadh sochair ann?