Do thuairisceán cánach trí oidhreacht nó bronntanais, a chomhlánú (IT38)

Cumhachtaí cúlghairme

Is éard is cumhacht chúlgairme ann ná nuair a thugann duine bronntanas, amhail maoin, ach go bhfuil an ceart acu é a thógáil ar ais. Níl aon Cáin Fáltas Caipitiúil (CFC) dlite sa chás seo.

Éiríonn an cháin de bheith dlite sa chás go ndéanann an duine a thug an bronntanas ceann díobh seo a leanas:

  • go dtugann siad suas an ceart cúlghairme seo agus éiríonn sé de bheith ina bhronntanas iomlán chun críocha CFC
  • go bhfaigheann siad bás agus go n-éiríonn an bronntanas de bheith ina oidhreacht.

Má bhí saorúsáid na maoine agat le linn an ama seo, ní mór duit ansin cáin a íoc i leith an tsochair sin. Ríomh an cháin amhail go bhfuair tú an cíos (dlite ar 31 Nollaig) i leith gach bliain a fuair tú an sochar. Féadfar an cíos a bhunú ar an gcineál sin maoine sa cheantar sin.

Ar aghaidh: Céard is séanadh sochair ann?