Cáin Phrobháide agus Dleacht Eastáit

Ag brath ar an uair a fuair an duine bás, féadfaidh sé go mbeidh ort Cáin Phrobháide nó Dleacht Eastáit a íoc.

Céard is Cáin Phrobháide ann?

Is éard is Cáin Phrobháide ann ná cáin a fhéadtar a ghearradh ar eastát duine éagtha má fuair siad bás idir 18 Meitheamh 1993 agus 5 Nollaig 2000. An ráta cánach ná 2%.

Gearrtar Cáin Phrobháide chomh maith le Cánach Fáltas Caipitiúil (CFC). Mar atá i gcás an CFC, tá tairseacha i gceist leis an gCáin Phrobháide. Íoctar cáin ar an méid iomlán ón uair a théann tú os cionn na dtairseacha sin, ach féadfaidh sé go bhfuil faoiseamh imeallach dlite. Cuireann faoiseamh imeallach teorainn ar an gcáin den mhéid atá os cionn mhéid na tairsí.

Tairseacha i gcás Cánach Probháide

Tairseacha i gcás Cánach Probháide
Bliain an BháisMéid
1993 €12,697
1994 €12,888
1995 €13,193
1996 €13,523
1997 €13,739
1998 €13,942
1999 1 Eanáir go 30 Samhain 1999, an dá dháta sin san áireamh €14,285
1999 1 Nollaig go 31 Nollaig, an dá dháta sin san áireamh €50,790
2000 €50,790

Cén uair a íoctar Cáin Phrobháide?

Íocann tú an Cháin Phrobháide nuair a chuirtear do Mhionnscríbhinn na gCoimisinéirí Ioncain Intíre (CA24) i láthair na gCoimisinéirí Ioncaim. Ní mór duit an fhoirm Probate Tax Self Assessment Form PT 1 chomhlánaithe a chur san áireamh ann.

Murar íocadh an cháin tar éis naoi mí tar éis dháta an bháis, gearrtar ús ag ráta 1% sa mhí. Ní bheidh an t-ús iomlán níos mó ná an Cháin Phrobháide atá dlite.

Déan teagmháil leis an Oifig Eolais CFC le haghaidh tuilleadh eolais ar an gCáin Phrobháide.

Dleacht Eastáit

Más de thoradh bás a tharla roimh 1 Aibreán 1975 atá d’oidhreacht, féadfaidh sé go gcaithfidh tú Dleacht Eastáit a íoc seachas CFC.

Ní mór duit ceann de na foirmeacha seo a leanas a thíolacadh:

Déan teagmháil leis an Oifig Eolais CFC le haghaidh tuilleadh eolais ar an Dleacht Eastáit.