Dáta luachála agus luach sochar

Léargas ginearálta

Má fhaigheann tú bronntanas nó oidhreacht, féadfaidh sé go mbeidh ort Cáin Fáltas Caipitiúil (CFC) a íoc air. Beidh ort luach incháinithe an bhronntanais nó oidhreachta a ríomh. Is éard atá sa luach incháinithe ná an méid a gcaithfear cáin a íoc ina leith.

Féadtar tuilleadh sonraí a fháil sa rannán ar Cháin Bhronntanais agus Oidhreachta.

Ar aghaidh: Céard is dáta luachála ann?