Dáta luachála agus luach sochar

Leas teoranta

Má fhaigheann tú níos lú ná úinéireacht iomlán nó úinéireacht absalóideach an bronntanais nó oidhreachta 

le hoidhreacht, tugtar leas teoranta air. Féadfaidh sé go bhfaighidh tú leas teoranta le hoidhreacht le haghaidh tréimhse saoil, nó le haghaidh tréimhse shonraithe.

Tá luach incháinithe leasa theoranta níos lú ná luach incháinithe úinéireachta nó leasa iomláin nó absalóidigh. Ríomhtar luach incháinithe leasa theoranta bunaithe ar dhá chritéar.

Ag brath ar na cásanna seo a leanas:

  • leas saoil, aois agus inscne an tairbhí
  • tréimhse ama shonrach, an líon blianta a thógtar an sochar lena aghaidh.

Teastóidh na táblaí ar an leathanach ‘Fachtóirí chun leas teoranta a ríomh’ chun an luach incháinithe a ríomh don mhéid seo:

  • saol aonair
  • saolta comhpháirteacha
  • an ceann is faide de dhá shaol nó níos mó
  • leas atá ráthaithe le haghaidh am sonraithe.

Ar aghaidh: Fachtóirí úsáidte chun luach leas teoranta a ríomh