Dáta luachála agus luach sochar

Má fhaigheann tú níos lú ná úinéireacht iomlán nó absalóideach bronntanais nó oidhreachta le hoidhreacht tugtar leas teoranta air seo. Féadfaidh tú leas teoranta a fháil le hoidhreacht ar feadh do shaoil, nó le haghaidh tréimhse shonraithe.

Tá luach incháinithe leasa theoranta níos lú ná luach incháinithe leasa nó úinéireachta iomláine nó absalóidí. Braitheann luach incháinithe leasa theoranta ar an méid seo a leanas:

  • d’aois agus d’inscne, i gcás leas saoil
  • an líon blianta a fuair tú le hoidhreacht é, sa chás gur am sonraithe atá ann.

Teastóidh na táblaí ar an leathanach ‘Fachtóirí chun leas teoranta a ríomh’ chun an luach incháinithe a ríomh don mhéid seo:

  • comhshaoil
  • an ceann is faide de dhá shaol nó níos mó
  • leas atá deimhnithe le haghaidh am sonraithe.

Ar aghaidh: Fachtóirí úsáidte chun luach leas teoranta a ríomh