Dáta luachála agus luach sochar

Cearta cónaitheachta

Is éard is ceart cónaitheachta ann ná ceart chun cónaí sa mhaoin sin amháin. Is leas saoil é ceart cónaitheachta eisiach chun cónaí i maoin. Is éard is brí le leas saoil a bheith agat i maoin ná gur leat an mhaoin sin ar feadh do shaoil.

Tá ceart cónaithe inmhuirir i leith cánach. Bain úsáid as moChúrsaí nó Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) chun do thuairisceán IT38 a thíolacadh.

An duine a fuair an mhaoin a bhfuarthas ceart cónaitheachta ina leith, féadann siad asbhaint a éileamh i leith an chirt sin. Ceadaítear na hasbhaintí seo:

  • aon deichiú de luach na maoine a cheadaítear le haghaidh ceart cónaitheachta
  • aon chúigiú de luach na maoine a cheadaítear le haghaidh ceart cónaitheachta, tacaíocht agus cothabháil.

An chaoi le luach incháinithe a ríomh

Féadtar luach incháinithe (margaidh) ceart cónaithe a ríomh ar an gcaoi seo:

  1. Roinn luach bliantúil an chirt ar luach bliantúil na maoine.
  2. An tsuim seo a iolrú faoi luach margaidh na maoine sin.

Féadann sochar ceart i leith maoine cáiliú chomh maith le haghaidh Fhaoiseamh Talmhaíochta nó don  Fhaoiseamh Gnó.

Ar aghaidh: Blianachtaí agus íocaíochtaí peiriadacha eile