Dáta luachála agus luach sochar

Céard is dáta luachála ann?

Is é an dáta luachála an dáta a dheimhnítear luach margaidh bronntanais nó oidhreachta. Is é an luach margaidh an praghas is fearr a gheofá dá ndíolfá an earra ar an margadh oscailte.

An dáta luachála ná:

 • i gcás bronntanais, an dáta a fuair tú é
 • i gcás oidhreachta, an ceann is túisce de na dátaí seo:
  • an dáta a fhéadann an seiceadóir nó an riarthóir an oidhreacht a fháil lena thabhairt duit
  • an dáta a fhaigheann an seiceadóir nó an riarthóir an oidhreacht go hiarbhír lena thabhairt duit
  • an dáta a thugann an seiceadóir nó an riarthóir an oidhreacht duit.
 • dáta an bháis, sna cásanna seo:
  • má thugann duine bronntanas agus iad ag feitheamh ar a mbás
  • murar úsáideadh cumhachtaí cúlghairme
  • má aistrítear an mhaoin de bhun marthanais nó faoi iontaobhas.

Mura bhfuil aon uacht ann, is gnách gurb é an dáta luachála le haghaidh oidhreachta ná dáta an Deonaithe Ionadaíochta. Tugtar iad seo a leanas ar Dheonú Ionadaíochta:

 • Deonú Probháide nuair atá uacht ann
 • Litreacha Riaracháin nuair nach bhfuil uacht ann.

Tabhair do d'aire

Deimhnítear na tairseacha grúpa agus rátaí cánach a bhfuil feidhm leo sna cásanna seo a leanas mar seo thíos:
- i gcás bronntanais, deimhnítear iad de bhun dáta an bhronntanais (seachas an dáta luachála)
- i gcás oidhreachta, de gnáth, deimhnítear iad de bhun dháta an bháis (seachas an dáta luachála).

Ar aghaidh: Leas teoranta