Earraí a cheannach ar líne le haghaidh úsáid phearsanta

Earraí a cheannach ar líne ó thaobh amuigh den Aontas Eorpach (AE)

Tabhair do d’aire

Ón 1 Eanáir 2021, ní bheidh an Ríocht Aontaithe ina ball den Aontas Eorpach (AE) a thuilleadh. Má cheannaíonn tú earraí ón Ríocht Aontaithe (gan Tuaisceart Éireann) ón 1 Eanáir 2021, féadfaidh sé go ngearrfar muirir ort a leagtar amach ar an leathanach seo.

Má cheannaíonn tú earraí le haghaidh úsáid phearsanta ó thaobh amuigh den AE, féadfaidh sé go bhfuil ort iad seo a leanas a íoc:

 • Dleacht Custam
 • Dleacht Mháil
 • Dleacht Frithdhumpála
 • Dleacht Frithchúitimh
 • Cáin Bhreisluacha (CBL). 

Tabhair do d'aire

Ón 1 Iúil 2021, beidh CBL iompórtála dlite iníoctha i leith gach earra a thagann isteach san AE, is cuma a luach. Baileofar CBL i gcónaí, is cuma an tsuim atá dlite. Má ordaíonn tú earraí ar luach €22 nó níos lú roimh an 1 Iúil 2021, a thagann tar éis an dáta sin, féadfaidh sé go mbeidh ort CBL a íoc.

Faoiseamh ó CBL agus Dleacht Custam ar earraí a cheannaítear taobh amuigh den AE

CBL -“Má tá luach custam €22 nó níos lú ar d’earraí (lena n-áirítear costas, iompar, árachas agus muirir láimhseála), ní bheidh ort CBL a íoc. Bainfear an faoiseamh seo ón 1 Iúil 2021 nuair a bheidh CBL dlite ar gach coinsíneacht is cuma a luach.

Ní mór duit CBL a íoc ar tháirgí alcóil nó tobac, cumhráin nó uiscí maisíochta, is cuma a luach.

Dleacht Custam - Má tá luach intreach (luach na n-earraí amháin gan iompar, árachas ná muirir láimhseála san áireamh) níos mó ná €150 ag d’earraí, beidh ort Dleacht Custam a íoc.

Tá na teorainneacha airgeadaíochta seo i bhfeidhm ar an seachadadh iomlán, ní díreach ar aon earra amháin. Ní mór duit na dleachtanna thuas a íoc nuair is infheidhme.

An chaoi a ríomhtar an méid atá dlite le híoc agat agus earraí á gceannach ar líne ó thaobh amuigh den AE

Dleacht Custam

Is éard atá sa luach custam ar a ríomhtar an Dleacht Custam ná costas na n-earraí móide:

 • iompar (lena n-áirítear postas)
 • aon árachas
 • agus
 • aon mhuirir láimhseála

chun na hearraí a sheachadadh chuig an AE.

Is ar na hearraí a iompórtálann tú a bhraitheann an ráta Dleachta Custam a fheidhmítear. Féadtar na rátaí uile a fháil sa bhunachar sonraí TARIC.

Dleacht Mháil

Tá Dleacht Mháil iníoctha ar tháirgí alcóil agus tobac agus tá sí ar leithligh ó Dhleacht Custam. Baineann rátaí éagsúla Dleachta Máil le hearraí éagsúla. Féach cáin ar tháirgí alcóil agu cáin ar tháirgí tobac le haghaidh tuilleadh eolas.

Dleacht Frithdhumpála agus Dleacht Frithchúitimh

Dleachtanna breise iompórtála is iad seo a ghearrtar ar earraí, sa bhreis ar na gnáthdhleachtanna a ghearrtar. Is é cuspóir na muirear seo ná cosc a chur ar iompórtálacha saor ó thíortha le costais ábhair agus saothair níos ísle, rud a dhéanann damáiste do thionscal an AE. Féadtar seiceáil a dhéanamh an bhfuil dleachtanna frithdhumpála nó frithchúitimh ag baint le d’earraí sa bhunachar sonraí TARIC.

CBL

Tá CBL iníoctha ar earraí ag an ráta a ngearrfaí orthu dá mba rud é gur ceannaíodh in Éirinn iad. Is éard atá i luach na n-earraí chun an CBL a ríomh ná an luach custam (a bhfuil cur síos déanta air thuas) móide:

 • aon dleacht nó cáin eile (seachas CBL) atá iníoctha
 • agus
 • aon chostais iompair, árachais nó costais láimhseála tar éis do na hearraí teacht isteach san AE.

Léirítear sna samplaí thíos an chaoi le ríomh a dhéanamh ar an tsuim atá dlite le híoc agat nuair a cheannaíonn tú ar líne ó thaobh amuigh den AE. Ní samplaí cuimsitheacha iad seo. Tugann siad raon earraí agus rátaí dleachta ar fáil, áfach. Féadtar modh an ríofa a chur i bhfeidhm ar aon earra. . Féadfaidh sé go bhfuil dleacht agus cáin san áireamh i bpraghsanna roinnt suíomhanna idirlín.

Ar aghaidh: Earraí a cheannach ó thír de chuid an Aontais Eorpaigh (AE)