Earraí a cheannach ar líne le haghaidh úsáid phearsanta

Earraí a cheannach ar líne ó thaobh amuigh den Aontas Eorpach (AE

Má cheannaíonn tú earraí ó thaobh amuigh den  Aontas Eorpach (AE), féadfaidh sé go bhfuil ort iad seo a leanas a íoc:

 • Dleacht Custam
 • Dleacht Mháil
 • Dleacht Frithdhumpála
 • Dleacht Frithchúitimh
 • Cáin Bhreisluacha (CBL).

Má tá an méid seo ag baint le d’earraí:

 • luach custam (lena n-áirítear costas, iompar, árachas agus muirir láimhseála) €22 nó níos lú, ní bheidh ort Dleacht Custam ná CBL a íoc
 • luach custam de bhreis agus €22, beidh ort CBL a íoc
 • luach intreach (luach na hearraí amháin seachas iompar, árachas agus muirir láimhseála) níos mó ná €150 orthu, beidh ort Dleacht Custam a íoc.

Baineann na teorainneacha seo leis an seachadadh iomlán, ní le haon earra amháin. Ní mór duit na dleachtanna thuas a íoc más cuí, agus CBL a íoc ar tháirgí alcóil nó tobac, cumhráin nó uiscí maisíochta, beag beann ar a luach.

Má tá €6 nó níos lú ar an CBL, ní bhaileofar é.

An chaoi a ríomhtar an méid atá dlite le híoc agat agus earraí á gceannach ar líne ó thaobh amuigh den AE

Dleacht Custam

Is éard atá sa luach custam ar a ríomhtar an Dleacht Custam ná costas na n-earraí móide:

 • iompar (lena n-áirítear postas)
 • aon árachas
 • agus
 • aon mhuirir láimhseála

chun na hearraí a sheachadadh chuig an AE.

Is ar na hearraí a iompórtálann tú a bhraitheann an ráta Dleachta Custam a fheidhmítear. Féadtar na rátaí uile a fháil sa bhunachar sonraí  TARIC.

Dleacht Mháil

Tá Dleacht Mháil iníoctha ar tháirgí alcóil agus tobac agus tá sí ar leithligh ó Dhleacht Custam. Baineann rátaí éagsúla Dleachta Máil le hearraí éagsúla. Ní mór duit aon Dleacht Mháil atá dlite a íoc ag  d’oifig de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim sula seolfar na hearraí chugat. Féach an t-eolas ar an g cáin ar tháirgí alcóil agus ar an g cáin ar tháirgí tobac má tá a thuilleadh eolais uait.

Dleacht Frithdhumpála agus Dleacht Frithchúitimh

Dleachtanna breise iompórtála is iad seo a ghearrtar ar earraí, sa bhreis ar na gnáthdhleachtanna a ghearrtar. Is é cuspóir na muirear seo ná chun cosc a chur ar iompórtálacha saora ó thíortha le costais ábhair agus saothair níos ísle, rud a dhéanann damáiste do thionscail an AE. Féadtar seiceáil a dhéanamh an bhfuil dleachtanna frithdhumpála nó frithchúitimh ag baint le d’earraí sa bhunachar sonraí  TARIC.

CBL

Tá CBL iníoctha ar earraí ag an ráta a ngearrfaí orthu dá mba rud é gur ceannaíodh in Éirinn iad. Is éard atá i luach na n-earraí chun an CBL a ríomh ná an luach custam (a bhfuil cur síos déanta air thuas) móide:

 • aon dleacht nó cáin eile (seachas CBL) atá iníoctha
 • agus
 • aon chostais iompair, árachais nó costais láimhseála tar éis do na hearraí teacht isteach san AE.

Léirítear sna samplaí thíos an chaoi le ríomh a dhéanamh ar an tsuim atá dlite le híoc agat nuair a cheannaíonn tú ar líne ó thaobh amuigh den AE. Ní samplaí cuimsitheacha iad seo. Tugann siad raon earraí agus rátaí dleachta ar fáil, áfach. Féadtar modh an ríofa a chur i bhfeidhm ar aon earra. 

Ar aghaidh: Earraí a cheannach ó thír de chuid an Aontais Eorpaigh (AE)