Earraí tráchtála nó Marsantas i mBagáiste

Rialuithe custam maidir le teacht isteach ag aerfort nó calafort

Ní mór duit d’earraí a dhearbhú do Chustaim má tá tú ag teacht isteach go hÉirinn:

 • go díreach ó thír taobh amuigh den Aontas Eorpach (AE)
 • ó thír taobh amuigh den AE trí thír eile san AE (mar shampla, Nua Eabhrac - Frankfurt - Baile Átha Cliath) 
 • ó na hOileáin Chanáracha, na hOileáin Mhuir nIocht nó Giobráltar 
 • agus
 • agus má tá earraí tráchtála nó samplaí á n-iompar agat i do bhagáiste.

Féadtar é seo a dhéanamh ach dul tríd an gcainéal dearg agus d’earraí a dhearbhú le hoifigeach Custam.

Níl earraí Marsantais i mBagáiste (MIB) mar chuid de do liúntais phaisinéara.

Céard ba chóir a dhéanamh agus tú ag taisteal chuig aerfort eile den AE

 • Bagáiste cábáin: Má tá d’earraí i do bhagáiste cábáin, ní mór duit iad a dhearbhú in Éirinn.
 • Bagáiste boilg: Má tá d’earraí:
  • i mbolg an aerárthaigh
  • agus
  • faoi bhealach chuig aerfort eile den AE

ní mór duit iad a dhearbhú ag do cheann scríbe deiridh.

Cén uair le dearbhú custam a chomhlánú le haghaidh Marsantais i mBagáiste

Braitheann sé seo ar luach na n-earraí. Má tá luach na n-earraí:

 • os cionn €260, ní mór dearbhú Custam a chomhlánú.
 • níos lú ná €260 agus mura trádálaí cláraithe chun críocha na Cánach Breisluacha (CBL) thú, ní bheidh gá le dearbhú Custam. Tabharfar admháil nuair a íoctar aon mhuirir Custam atá dlite.
 • níos lú ná €260 agus más trádálaí cláraithe chun CBL thú, ní bheidh gá le dearbhú Custam. Ní bheidh ort ach an Dleacht Custam a íoc, nuair a thugtar sonrasc agus d’uimhir cláraithe CBL luaite air. Is sa tuairisceán cuí VAT3 ba chóir cuntas a thabhairt i leith aon CBL iompórtála dlite.

Nuair atá gá le dearbhú Custam, féadfaidh sé go dteastóidh gníomhaire imréitigh custam a fhostú chun déileáil leis na gnásanna. Gearrfaidh gníomhairí imréitigh custam táille i leith na seirbhíse seo.

Doiciméid eile a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil uait

Ní mór duit fianaise dhoiciméadach maidir le luach na n-earraí, sonrasc an tsoláthraí, mar shampla, a bheith agat.

Ní mór duit na doiciméid seo a leanas a bheith agat, más cuí:

Má tá earraí á n-iompórtáil go sealadach agat, féadfaidh sé go bhfuil tú i dteideal faoisimh ó mhuirir iompórtála faoin nós imeachta um chead isteach go sealadach.

Ar aghaidh: Rialuithe custam maidir le hearraí tráchtála a easpórtáil i mbagáiste