Eolas custaim i leith taisteal agus liúntais saor ó dhleacht

Má tá tú ag taisteal go hÉirinn ó thír eile, agus má tá earraí ceannaithe agat ansin, féadfaidh sé go bhfuil ort muirir iompórtála a íoc (Dleacht Custam, Dleacht Mháil nó Cáin Bhreisluacha (CBL)) ag an aerfort nó ag an gcalafort teacht isteach.