Taisteal ó thaobh amuigh den AE

Liúntais saor ó dhleacht

Earraí ginearálta

Féadtar earraí a thabhairt isteach saor ó dhleacht agus ó cháin más rud é nach mó a luach iomlán in éineacht ná:

 • €430 má tá tú 15 bliana d’aois nó os a chionn
 • €215 má tá tú faoi 15 bliana d’aois.

Má tá luach earra amháin níos mó ná do liúntas, ní mór duit dleacht nó cáin a íoc ar an luach iomlán. Má tá tú ag tabhairt earraí ar ais leat a cheannaigh tú agus tú ag fágáil na hÉireann, áirítear iad seo mar chuid de do liúntas.

Alcól agus tobac

Chomh maith le do liúntas saor ó dhleacht d’earraí ginearálta, tá liúntais ann i leith táirgí alcóil agus tobac.

Liúntais tobac do dhaoine aonair ag taisteal ó thaobh amuigh den Aontas Eorpach (AE)

Táirgí tobac

 • 200 toitín
 • 100 todóigín
 • 50 todóg
 • 250g tobac chun caitheamh.

Féadtar na liúntais thuasluaite a chionroinnt idir na hearraí éagsúla seo ar bhonn codánach, mar shampla 100 toitín agus 50 todóigín.

De ghnáth, tá toirmeasc ar thobac neamhdheataigh béil a iompórtáil. Féadtar tuilleadh eolais a fháil in eolas ar thoirmisc agus srianta.

Liúntais alcóil do dhaoine aonair ag taisteal ó thaobh amuigh den AE

Táirgí alcóil

 • 1 lítear biotáille (fuisce, jin, vodca, agus araile)
 • 2 lítear de dheochanna meisciúla eile nach bhfuil níos mó ná 22% de thoirt alcóil iontu (mar shampla pórtfhíon, seiris, fíon súilíneach agus roinnt cineálacha licéar).

Féadtar na liúntais alcóil a chionroinnt idir na hearraí éagsúla seo ar bhonn codánach, mar shampla 0.5 lítear biotáille agus 1 lítear pórtfhíona.

Fíon agus beoir

 • 4 lítear fíon (neamhcharbónaithe)
 • 16 lítear beorach.

Gearrtar Dleacht Custam, Dleacht Mháil agus Cáin Bhreisluacha (CBL), más cuí, ar earraí a sháraíonn na liúntais saor ó dhleacht.

Liúntais do Criúnna

Tá liúntais laghdaithe alcóil agus tobac ann le haghaidh criúnna iompair.

Liúntais tobac do bhaill criú

Táirgí tobac

 • 40 toitín
 • 20 todóigín
 • 10 todóg
 • 50g tobac chun caitheamh.

Liúntais alcóil do bhaill criú

Táirgí alcóil

 • 0.35 lítear biotáille (fuisce, jin, vodca, agus araile)
 • 0.50 lítear de dheochanna meisciúla eile nach bhfuil níos mó ná 22% de thoirt alcóil iontu (mar shampla pórtfhíon, seiris, fíon súilíneach agus roinnt cineálacha licéar).

Fíon agus beoir

 • 0.75 lítear fíon (neamhcharbónaithe)
 • 4 lítear beorach.

Ar aghaidh: An chaoi a ríomhtar cé mhéid atá le híoc agat